Pressmeddelanden

Datum Rubrik
Varje hushåll har 514 kronor i mynt – om ett halvår blir de äldre mynten ogiltiga
Ytterligare köp av statsobligationer för 30 miljarder kronor, reporäntan oförändrad på -0,50 procent
Riksbanken deltar inte i Riksgäldens byten av statsobligationer
Mindre, lättare och nickelfria - därför byter vi ut mynten
Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft
Marknadsaktörer anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre
Låg ränta längre, direktionen redo att förlänga köpen av statsobligationer i december
Riksbankens företagsundersökning: Efter tre år med stigande konjunktur – nu ökar osäkerheten
I dag kommer 100- och 500- kronorssedlarna och de nya mynten
Växla till dig en Garbo och de nya mynten på Riksbanken den 3 oktober
Myntkartan.se hjälper svenskarna att tömma sparbössor på mynt värda 2,6 miljarder kronor
Reporäntan oförändrad på −0,50 procent
1,3 miljarder kronor kvar - 31 augusti är sista dagen att sätta in ogiltiga sedlar på banken
Reporäntan oförändrad på -0,5 procent, kommande räntehöjningar fördröjs
1,8 miljarder kronor kvar – bankerna kan ta emot sedlarna till och med den 31 augusti
Riksbankens företagsundersökning: Låga prisökningar trots god konjunktur
Per Janssons mandat förlängt fem år till
Banker och hushåll alltmer sårbara
Riksbanken efterlyser Selma, Jenny och Gustav
Delade meningar om de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera
Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor − reporäntan oförändrad på -0,50 procent
3 månader till den 30 juni 2016 - 3,6 miljarder blir ogiltiga
Riksbankens företagsundersökning: Stark inhemsk efterfrågan men svårt att höja priserna
4,3 miljarder ogiltiga om 4 månader
Reporäntan sänks till −0,50 procent
Riksbanken levererar in 2,8 miljarder kronor till statskassan
Riksbanken växlar EU-betalning
Delegeringsbeslut om valutainterventioner
Riksbankschef Stefan Ingves kommenterar kronan
Ändrade villkor för säkerheter i Riksbanken
Reporäntan oförändrad på −0,35 procent - fortsatt hög beredskap att agera
Ytterligare åtgärder behövs för att hantera hushållens skuldsättning
Risker med låga räntor oroar marknadsaktörerna
Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 65 miljarder kronor och behåller reporäntan på −0,35 procent en längre tid
Förslag på ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken
Riksbankens företagsundersökning: Hygglig konjunktur men omvärlden oroar
I dag kommer de första nya sedlarna
Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat
Växla till dig en ny 200-kronorssedel hos Riksbanken den 1 oktober
Riksbanken ingår avtal med Ukrainas centralbank
Reporäntan oförändrad på −0,35 procent
Nu drar sedel- och myntkampanjen igång
Reporäntan sänks till −0,35 procent och köpen av statsobligationer utökas med 45 miljarder kronor
Riksbankens företagsundersökning: Svagare krona stödjer industrin och ger högre priser
Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat
Hushållens skulder kräver ytterligare åtgärder
De svenska finansiella marknaderna fungerar bra – men sämre än tidigare
Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder, sänker räntebanan påtagligt och behåller reporäntan på −0,25 procent
Riksbanken sänker reporäntan till −0,25 procent och köper statsobligationer för 30 miljarder kronor
Här är Sveriges nya sedlar och mynt
Riksbanken sänker reporäntan till −0,10 procent, köper statsobligationer för 10 miljarder och har beredskap att snabbt göra mer
Riksbanken levererar in 4,1 miljarder kronor till statskassan
Riksbankens företagsundersökning: Konjunktur i sidled sätter fokus på kostnaderna
Riksbanken växlar EU-betalningar
Henry Ohlsson ny vice riksbankschef
Nollränta under längre tid
Ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat
Finansiella systemet fungerar väl – men skuldutvecklingen behöver bromsas
Osäkerheten i omvärlden har ökat enligt höstens riskenkät
Reporäntan sänks till noll procent
Karolina Ekholm blir statssekreterare - lämnar Riksbankens direktion
Riksbankens företagsundersökning: Fortsatt återhämtning men osäkerheten är tillbaka
Reporäntan oförändrad på 0,25 procent
Reporäntan sänks med en halv procentenhet till 0,25 procent
Riksbankens företagsundersökning: Små steg mot starkare konjunktur och stigande priser
Finansiella systemet fungerar väl – men risker kräver ytterligare åtgärder
Oförändrad risknivå i vårens riskenkät
Heidi Elmér ny chef på avdelningen för marknader
Riksbanken finansierar vinstutdelningen för 2013 från valutareserven
Reporäntan oförändrad på 0,75 procent
Riksbanken växlar EU-betalningar
Reporäntan oförändrad på 0,75 procent
Riksbanken levererar in 3,3 miljarder kronor till statskassan
Riksbankens företagsundersökning: Företagen hoppas på tydligare vändning till sommaren
Riksbanken växlar EU-betalningar
Stefan Ingves får förnyat mandat i Europeiska systemrisknämnden
Över 3 miljarder kronor kvar – bankerna tar emot sedlarna till den 28 februari
Sista chansen att betala med de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 0,75 procent
Finansiella stabiliteten god i dagsläget – men risker att hantera
De svenska finansiella marknaderna fungerar väl
6 miljoner 1000-kronorssedlar ogiltiga om 6 veckor
Kasper Roszbach ny chef på avdelningen för finansiell stabilitet
Reporäntan oförändrad på 1 procent
Riksbankens företagsundersökning: Bättre styrfart i väntan på uppgång
Dags att kolla pengarna
Reporäntan oförändrad på 1 procent
Martin W Johansson tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet
Reporäntan oförändrad på 1 procent
Tolv miljoner 1000-kronorssedlar blir ogiltiga vid årsskiftet
Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturuppgång i uppförsbacke
Svenska storbanker i dagsläget finansiellt starka
Nya vice riksbankschefer – Martin Flodén och Cecilia Skingsley
De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots fortsatt osäkerhet i euroområdet
Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken i maj
Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken
Reporäntan oförändrad på 1,0 procent
Ny bild på den nya 1000-kronorssedeln
Barbro Wickman-Parak lämnar Riksbanken i maj
Reporäntan oförändrad på 1,0 procent
Riksbanken levererar in 6,8 miljarder kronor till statskassan
Riksbankens företagsundersökning: Ingen snar förbättring i sikte
Riksbanken växlar EU-betalning
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,0 procent
Bankernas motståndskraft är god
Riksbankens riskenkät hösten 2012
Reporäntan oförändrad på 1,25 procent
Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturen och priserna viker nedåt
”Sol, vind och vatten” blir temat på Sveriges nya mynt
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,25 procent
Pernilla Meyersson utsedd till ställföreträdande exekutivdirektör vid IMF
Reporäntan oförändrad på 1,50 procent
Riksbankens företagsintervjuer: Konjunkturen utan tydlig kurs
Ökad motståndskraft i svenska storbanker
Riksbankens riskenkät våren 2012
Värdepappersportfölj i svenska kronor
”Kulturresan” vinnare i Riksbankens formgivningstävling om Sveriges nya sedlar
Reporäntan oförändrad på 1,50 procent
Penningpolitiska mötet i april tidigareläggs
Riksbanken fyller på valutareserven
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,50 procent
Riksbanken levererar in 7,5 miljarder kronor till statskassan
Riksbankens företagsintervjuer: Neddragningar i svagare konjunktur
Marianne Nessén ny chef på avdelningen för penningpolitik
Anders Vredin ny chef för stabsavdelningen
Reporäntan sänks till 1,75 procent
Tillförordnad chef för avdelningen för penningpolitik
Nya vice riksbankschefer - Kerstin af Jochnick och Per Jansson
Riksbanken växlar EU-betalning
Bankerna har god motståndskraft
Nya kapitalkrav på svenska banker
Riksbankens riskenkät hösten 2011
Riksbanken växlar EU-betalning
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbankens företagsintervjuer: Avvaktande företag ser stora risker framöver
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,0 procent
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 2,0 procent
Ingves riksbankschef i sex år till
Riksbankens företagsintervjuer: Konjunkturen in i en lugnare fas
Bankernas motståndskraft har förbättrats
Riksbankens riskenkät våren 2011
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,75 procent
Sveriges nya sedlar och mynt
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,5 procent.
Riksbanken levererar in 6,2 miljarder kronor till staten
Riksbankens företagsintervjuer: Produktion och lönsamhet på väg tillbaka
Riksbanken växlar EU-betalning
Svante Öberg lämnar Riksbanken vid årsskiftet
Riksbankschef Stefan Ingves får central roll i ESRB
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,25 procent
Bankerna har god motståndskraft
Riksbankens riskenkät hösten 2010
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,0 procent
God fart under hög vaksamhet
Den 4 oktober erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Den 20 september erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 0,75 procent
Den 23 augusti erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Den 26 juli erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Riksbanken höjer priset på lån med 28 dagars löptid
Reporäntan höjs till 0,5 procent
Den 28 juni erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Riksbankens företagsintervjuer: Återhämtning på bred front men osäkert framöver
Penningpolitiken i Sverige
Bankerna är väl rustade men osäkerheten har ökat
Den 31 maj erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (1 månad)
Riksbankens riskenkät våren 2010
Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid
Minnesmynt med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop
Den 3 maj erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken upphör med lån till tre och sex månaders löptid, men erbjuder istället lån till 28 dagars löptid
Den 19 april erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 1 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)
Riksbanken förnyar sedel- och myntserien
Den 22 mars erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 8 mars erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)
Den 22 februari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Sammanhängande regelverk och tydligare rollfördelning mellan myndigheter
Riksbanken levererar 5,8 miljarder kronor till staten
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken utreder den svenska bostadsmarknaden
Riksbanken upphör med lån till tolv månaders löptid, men fortsätter att erbjuda lån på kortare löptider.
Den 8 februari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken växlar EU-betalning
Riksbankens företagsintervjuer: Långsam återhämtning
Swapavtal med Federal Reserve löper ut
Den 25 januari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 11 januari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken växlar EU-betalning
Den 28 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Per Jansson ny chef på avdelningen för penningpolitik
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Den 14 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken växlar EU-betalning
Den 30 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Bankerna bättre rustade att möta kommande kreditförluster
Riksbankens riskenkät hösten 2009
Utlåningen i US-dollar avslutas
Den 16 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken fortsätter erbjuda lån med rörlig ränta
Den 2 november erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
Den 2 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 20 oktober
Den 19 oktober erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbankens företagsintervjuer: Återhämtningen tar tid
Den 5 oktober erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 21 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 15 september
Den 14 september erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
Den 7 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
Den 2 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 respektive 168 dagar)
Den 24 augusti erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Den 10 augusti erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 7 augusti
Den 5 augusti erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 respektive 168 dagar)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 29 juli
Den 27 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbankschefen kommenterar det ekonomiska läget
Den 13 juli erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
Den 13 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Riksbanken erbjuder nya lån i dollar
Program för långa lån i kronor till rörlig ränta
Riksbanken erbjuder lån till fast ränta
Reporäntan sänks till 0,25 procent
Riksbankschefen deltog inte vid dagens penningpolitiska möte
Swapavtalet med Federal Reserve förlängt
Den 29 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 24 juni
Den 24 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 24 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (336 dagar)
Den 15 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Riksbanken lånar euro av ECB
Den 10 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Den 10 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Bankerna klarar ökade kreditförluster
Den 1 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (12 mån)
Den 1 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Valutareserven förstärks
Riksbankens riskenkät våren 2009
Den 27 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 27 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (336 dagar)
Den 18 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Den 18 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 13 maj
Riksbanken erbjuder tolv månaders löptid för krediter i svenska kronor
Den 13 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 13 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 6 maj
Den 4 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Riksbanken erbjuder nya lån i dollar
Reporäntan sänks till 0,5 procent
Den 27 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (336 dagar)
Den 27 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 20 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Den 20 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Den 15 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Den 15 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 8 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Riksbanken utökar antalet motparter
Ytterligare steg mot ökad öppenhet
Den 6 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 1 april
Den 1 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor med löptid på 336 dagar mot säkerhet i företagscertifikat
Den 1 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor med löptid på 84 dagar mot säkerhet i företagscertifikat
Den 20 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Den 20 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Uppdaterat program för långa lån i kronor till rörlig ränta
Den 18 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Den 18 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 9 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet
Riksbanken växlar EU-betalning
Riksbanken ingår avtal med Estlands centralbank
Den 4 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor med löptid på 336 dagar mot säkerhet i företagscertifikat
Den 4 mars erbjuder Riksbanken nytt lån med löptid på 84 dagar i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Program för långa lån i kronor till rörlig ränta
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor med löptid 84 dagar den 23 februari
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor med löptid 168 dagar den 23 februari
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 18 februari
Långa lån i kronor till rörlig ränta
Reporäntan sänks till 1 procent
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 11 februari
Riksbanken levererar 5,9 miljarder kronor till staten
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 9 februari
Riksbanken erbjuder nya lån i dollar. Avtalet med Federal Reserve förlängt
Riksbanken växlar EU-betalning
Riksbankens företagsintervjuer
Ny vice riksbankschef – Karolina Ekholm
Den 30 januari erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 26 januari
Nytt motiv på årets 1-krona
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 16 januari
Den 21 januari erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken växlar EU-betalning
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 5 januari
Riksbanken fortsätter att erbjuda lån i dollar nästa år
Riksbanken föreslår att 50-öringen avskaffas
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 19 december
Riksbanken beviljar lån till Lettlands centralbank
Ny vice riksbankschef utses nästa år
Den 17 december erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 8 december
Reporäntan sänks till 2 procent
Auktion avseende lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat senareläggs
Penningpolitiska mötet tidigareläggs
Åtgärder för finansiell stabilitet och penningpolitik samverkar
Åtgärder förutsättning för finansiell stabilitet
Den 3 december erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 26 november
Riksbanken förlänger swapavtal med Seðlabanki Íslands
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 24 november
Kraftfulla åtgärder för att motverka finanskrisens effekter
Den 19 november erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksgälden tar över lån till Carnegie
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 10 november
Riksbanken underlättar företagens finansiering
Utökat likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank
Likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank
Program för krediter i svenska kronor mot säkerhet
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 28 oktober
Reporäntan sänks till 3,75 procent
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 27 oktober
Nytt lån i dollar
Nya lån i dollar och i kronor
Riksbanken ger ut riksbankscertifikat
Reporäntan sänks till 4,25 procent
Riksbanken ger likviditetsstöd till Kaupthing Bank Sverige AB
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
Ökade lån och längre löptid
Riksbanken lånar ut 60 miljarder kronor på tre månader
Penningpolitik och finansiell stabilitet – två huvuduppgifter för Riksbanken
Irma Rosenberg lämnar Riksbanken vid årsskiftet
Riksbanken tillkännager ny lånefacilitet i amerikanska dollar
Finansoro, penningpolitik och inflation
Centralbanker tillkännager swapfaciliteter med den amerikanska centralbanken Federal Reserve
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
Några reflektioner kring det aktuella läget
Åtgärder för att underlätta marknadens funktionssätt
Reporäntan höjs till 4,75 procent
Riksbanken ökar storleken på den penningpolitiska repan
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
Det ekonomiska läget
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,5 procent
Den penningpolitiska beslutsprocessen
Riksbanken fasar ut inflationsmåttet KPIX
Den finansiella stabiliteten är tillfredställande men riskerna har ökat
Det aktuella läget och penningpolitiken
Det kostar att betala!
Nyberg: Finanskrisen - utvecklingen de senaste månaderna och några lärdomar
Riksbanken ingår swapavtal med Sedlabanki Íslands
Öberg: Penningpolitiken och läget i den svenska ekonomin
Uppdaterad kommunikationspolicy för Riksbanken
Reporäntan oförändrad på 4,25 procent
ECB:s månadsrapport mars 2008
Minnesmynt till minne av Selma Lagerlöf
Nya internationella åtgärder för att möta den ansträngda likviditetssituationen på marknader för upplåning
Fler nyheter på Riksbankens webbplats
Nyberg: Konjunkturen och fastighetsmarknaden
Rosenberg: Penningpolitik och priser på råvaror och energi
Penning- & valutapolitik nr 1 2008
Ingves: Penningpolitik med inflationsmål
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4,25 procent
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbanken ska vara väl kapitaliserad
Nya former för utgivning av minnesmynt
Nyberg: Amerikansk bolånekris och finansiell turbulens
Riksbanken växlar EU-betalning
Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
ECB:s månadsrapport december 2007
Internationella åtgärder för att möta behov av likviditet
Den finansiella stabiliteten är god, men riskerna har ökat
UND1X byter namn till KPIX
Penning- och valutapolitik nr 3 2007
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
Svensson: Vad har nationalekonomer lärt sig om penningpolitik under de senaste 50 åren?
ECB:s månadsrapport september 2007
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 3,75 procent
Reporäntebana efter varje penningpolitiskt sammanträde
Nyberg: Global turbulens och svensk räntemarknad
Svensson: Penningpolitik och räntebana
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2007
Wickman-Parak: Riksbanken och penningpolitiken
Penning- och valutapolitik nr 2 2007
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
ECB:s månadsrapport juni 2007
Riksbankens historiska samling överlåts till Kungliga Myntkabinettet
Rosenberg: Riksbanken och penningpolitiken
Nyberg: Utmaningar inom penningpolitiken
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Riksbanken ger ut minnesmynt till minne av Carl von Linnés födelse
Rosenberg: Förändringar i den penningpolitiska kommunikationen
Sophie Degenne ny chef för avdelningen för marknadsoperationer
Britta von Schoultz ny presschef
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,25 procent
Nya vice riksbankschefer - Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak
Öberg: Den aktuella penningpolitiken
Penning- och valutapolitik nr 1 2007
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,25 procent
Förste vice riksbankschef Eva Srejber lämnar Riksbanken
ECB:s månadsrapport mars 2007
Ingves: Räntebanan och penningpolitiken
Srejber: Integrationen av finansiella tjänster en god bit på väg i Europa
Inflationsmålet ligger fast, men metoderna kan utvecklas
Fullmäktige föreslår ändringar i riksbankslagen
Ny chef på IT-avdelningen
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbankens årsredovisning 2006
Rosenberg: Den aktuella penningpolitiken
Utgivning av minnesmynt 2008
Mattias Persson ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet
Persson: Penningpolitiken – erfarenheter och tankar om framtiden
Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005
Riksbanken och centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen sluter överenskommelse
Öberg: Riksbanken och avtalsrörelsen
Penning- och valutapolitik nummer 3, 2006
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
ECB:s månadsrapport december 2006
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Rosenberg: Det aktuella ekonomiska läget
Utvärdering av penningpolitiken
Svenskt värdepappersinnehav 2005
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Johan Gernandt utsedd till ny ordförande i riksbanksfullmäktige
Utgivning av minnesmynt 2007
Kai Barvèll ny chef för stabsavdelningen
Persson: Pensioner, globaliseringen och det aktuella ekonomiska läget
Stefan Ingves tal inställt
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
Ingves: Sunda statsfinanser och låg inflation – vägen till framgång!
Persson: Det aktuella ekonomiska läget
Riksbanksfullmäktiges kommentar till Kristina Perssons beslut
Vice riksbankschef Kristina Persson ställer inte upp för omval till direktionen
ECB:s månadsrapport september 2006
Järnvägen 150 år – nytt minnesmynt
Riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist har avlidit
Riksbank hosts international research conference on the governance of central banks
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Penning- och valutapolitik nr 2 2006
Bok om Riksbankens historia
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2006
ECB:s månadsrapport juni 2006
Rosenberg: Riksbankens prognoser och den aktuella penningpolitiken
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Öberg: Den svenska ekonomin och penningpolitiken
Nyberg: Riksbankens penningpolitiska strategi
Riksbanken publicerar sammanfattande beskrivning av den penningpolitiska strategin
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Förlängd inlämningstid för gamla sedlar
Penning- och valutapolitik nr 1 2006
Riksbanken ändrar valutafördelningen
Rosenberg: Några frågor om penningpolitiken
Riksbanken samlar aktörer inom kontanthanterings-området och bildar kontanthanteringsråd
Beslut om tre inflationsrapporter per år
ECB:s månadsrapport mars 2006
Riksrevisionens granskning av Riksbankens årsredovisning 2005
Riksbanken introducerar nya, säkrare 50- och 1000-kronorssedlar
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Pernilla Meyersson ny informationschef
Rosenberg: Målet för penningpolitiken
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbankens årsredovisning 2005
Beslut om arbetsfördelning inom direktionen
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Rapport om den internationella bostadsfinansieringsmarknaden
Rosenberg: Penningpolitiken och det ekonomiska läget
Riksbanken växlar EU-betalning
ECB:s månadsrapport december 2005
Utgivning av minnesmynt 2006
Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
Penning- och valutapolitik nr 4 2005
Riksbanken inleder samarbete med externa forskare om växelkursers bestämningsfaktorer
Bergström: Ljusa utsikter för svensk ekonomi
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Schweiz centralbankschef Jean-Pierre Roth besöker Riksbanken
Det aktuella ekonomiska läget
Professor Kenneth Rogoff besöker Riksbanken
Direktinvesteringar i Sverige och utlandet
Penning- och valutapolitik, specialnummer om Dag Hammarskjöld
Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
Israels centralbankschef Stanley Fischer
Vice riksbankschef Villy Bergströms kommentar till beslutet att avgå
Fullmäktiges kommentar till Villy Bergströms avgång
Stefan Ingves ny riksbankschef, Svante Öberg ny vice riksbankschef och Lars Nyberg omvald som vice riksbankschef
Riksbanken ger ut minnesmynt med anledning av 150-årsminnet av Sveriges första frimärke
Fullmäktiges kommentar till Lars Heikenstens besked
Riksbankschef Lars Heikensten avgår
Riksbanken och bankerna träffar överenskommelse om kontanthanteringen
Irma Rosenbergs tal 22 september inställt
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
ECB:s månadsrapport september 2005
Riksbanken ger med anledning av 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse ut minnesmynt i guld och silver
Svenskt värdepappersinnehav 2004
Nyberg: Hushållen ökar sina skulder och bostadspriserna fortsätter att stiga
Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
Den svenska finansmarknaden
Sedlar och mynt motsvarande fem miljarder blir ogiltiga från årsskiftet
Reporäntan sänks med 0,50 procentenheter
Penning- och valutapolitik nr 2 2005
Riksbanken ger ut minnesmynt i guld och silver
Rosenberg: Överraskande svag tillväxt dämpar inflationsutsikterna
Kenneth Rogoff ny rådgivare till Riksbanken
ECB:s månadsrapport juni 2005
Tumba Bruksmuseum invigs 4 juni
Heikensten: Inkommande data viktiga
Bergström: Penningpolitiken är inte lösningen på arbetslöshetsproblemen
Tumba Bruk 250 år – minnessedeln ute idag
Sverige publicerar IMF: s uttalande om svensk ekonomi
Srejber: Stimulerande ekonomisk politik ger tillväxten stöd
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Professor Martin Feldstein, chef för NBER, besöker Riksbanken
Minnessedel – Tumba bruks 250 årsjubileum
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Srejber: Ovanlig utveckling för marknadsräntor
Persson: Vad händer med jobben i en alltmer globaliserad värld?
Kommentar med anledning av finansutskottets planerade utvärdering av penningpolitiken
Bergström: Riksbanken påverkar den framtida inflationen, inte dagens
Heikensten: Konjunkturbilden står sig i stora drag
Riksbankens direktion besöker Jämtland
Penning- och valutapolitik nummer 1
Srejber: Tillgångsprisers och krediters roll i en inflationsmålspolitik
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Inbjudan till förhandsvisning av Tumba Bruksmuseum
ECB:s månadsrapport mars 2005
Persson: Globaliseringen bidrar till låg inflation
Rosenberg: Fortsatt stark konjunktur och låg inflation
Tysklands centralbankschef professor Axel A Weber besöker Riksbanken
Måttliga ökningar av direktinvesteringstillgångarna
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbankens årsredovisning 2004
Nyberg: Hushållens växande skuldbörda är inget problem för bankerna
Kungaparet besöker Riksbanken
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Heikensten: Låg inflation, men bilden står sig ändå i stora drag
Bergström: Investeringar i Sverige istället för kapitalexport
Riksbanken omfördelar i guld- och valutareserven
Tommaso Padoa-Schioppa från ECB besöker Stockholm
Penning- och valutapolitik nr 4, 2004
Växling av EU-betalning
Utgivning av minnesmynt 2005
Undersökning av allmänhetens kunskaper om Riksbanken
Svenskt portföljinnehav 2003
Ny arbetsfördelning inom direktionen
Bergström: Hög arbetslöshet beror inte på penningpolitiken
Jean-Claude Trichet besöker Stockholm
ECB:s månadsrapport december 2004
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Heikensten: Mindre förändringar i inflationsbilden
Rosenberg: Konjunkturbilden står sig
Information med anledning av riksdagens beslut att vissa äldre sedlar och mynt blir ogiltiga
Penning- och valutapolitik nr 3 2004
Riksbanken förändrar ledningsformerna
ECB publicerar konvergensrapport
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbanken ger ut jubileumsmynt med anledning av 250-års jubileet av Kungliga Slottet i Stockholm
Riksbanken tar över verksamheten i Svensk Kontantförsörjning AB
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och derivatmarknaden i Sverige
Persson: Mindre och medelstora företag missgynnas ej av Basel II
Persson: Strukturreformer viktiga för sysselsättningen
ECB:s månadsrapport för september 2004
Beslut om fortsatt effektivisering av kontanthanteringen
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Heikensten: Inflationsbilden står sig i huvudsak
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med Deutsche Bank AG, London
Yttrande över Långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19)
Nytt kapitaltillskott till Pengar i Sverige AB inför avvecklingen
Den svenska finansmarknaden 2004
Riksbanken utreder för tidig publicering av räntebeslut
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbanken beslutar att ge ut minnesmynt och minnessedel
ECB:s månadsrapport för juni 2004
Penning- och valutapolitik nr 2 2004
Bergström: Risk för ”gyllene parentes” för svensk ekonomi
Securitas Värde AB säger upp avtalet om att överta Pengar i Sverige AB
Direktionen sammanträder i Härnösand
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Reporäntan oförändrad på 2 procent
Ny webbplats för Riksbanken
Direktionen utser nya avdelningschefer
Sverige publicerar IMF:s uttalande om svensk ekonomi
Heikensten: Bedömningen av konjunkturen och inflationen står sig
Nyberg: Konjunkturutvecklingen och fastighetsmarknaden
Persson: Kinas ekonomi allt viktigare för Sverige och omvärlden
Kommentar till SCB:s ändrade beräkningsmetoder för konsumentprisindex och inflationstakten
Riksbanken reducerar antalet avdelningar
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Anders Kragsterman ny biträdande avdelningschef vid avdelningen för finansiell stabilitet
Persson: Regional balans och uthållig tillväxt
Heikensten: Några aspekter på den finansiella utvecklingen
Beslut om kapitaltillskott under avvecklingen av Riksbankens bolag
Direktionssammanträden och inflationsrapporter hösten 2004
Fullmäktiges sammanträdesdatum andra halvåret 2004
Reporäntan sänks med 0,5 procentenheter
Penning- och valutapolitik nr 1
Bergström: Är solidarisk lönepolitik möjlig med Riksbankens inflationsmål?
Bergström: Vad krävs för att vi ska bli bäst igen?
Rosenberg: Inflationen lägre än väntat
ECB:s månadsrapport för mars 2004
Persson: Kvinnor, tillväxt och välfärd – en ekvation som måste gå ihop
Slutligt avtal med Securitas
Riksbankens årsredovisning
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Förändringar i den svenska sedel- och myntserien 2005
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter
Jörgen Eklund ny presschef
Nyberg: Sveriges ekonomiska utveckling
Värdet av direktinvesteringstillgångarna
Växling av EU-betalning
Förändringar i Riksbankens bolag - avsiktsförklaring med Securitas, försäljning av Tumba Bruk
Penning- och valutapolitik nr 4
Packningsfel vid sedelleverans utrett
ECB:s månadsrapport för december 2003
Riksbanksfullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2004
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent
Revisionsrapport om Riksbankens interna kontroll
Bankernas motståndskraft ökar
Rosenberg: Konjunkturutveckling i linje med tidigare bedömning
Direktionssammanträden och inflationsrapporter våren 2004
Svenskt portföljinnehav 2002
Riksbankens kommentar till differens vid leverans av sedlar
Heikensten: Utvecklingen i linje med inflationsrapporten
Rosenberg: Penningpolitiken och energipriserna
Penning- och valutapolitik nr 3, 2003
Bergström: Fortsatt förtroende för Riksbanken
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent
Persson: Svensk ekonomi efter EMU-valet
Nyberg: Sverige efter folkomröstningen om euron
Riksbanken ger ut jubileumsmynt med anledning av 30-årsjubileet av konung Carl XVI Gustafs trontillträde
Bergström: Den penningpolitiska styråran kvar i Riksbankens händer
Rosenberg: Ramverket för prisstabilitet består
Riksbankens kommentar till resultatet i folkomröstningen
ECB:s månadsrapport för september 2003
Riksbanksfullmäktiges ledamöter säger ja till euron
Persson: Felaktiga föreställningar om euron och Riksbanken
Rosenberg: Konjunkturutvecklingen i linje med bedömning
Persson: Sverige och euron
Effektiv kontanthantering bra för samhällsekonomin
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter
Den svenska finansmarknaden 2002
Penning och valutapolitik nr 2 2003
Bergström: Argumentation i EMU-debatten haltar ibland
Kommentar till Riksdagens revisorers rapport "Bolagiseringen av kontantförsörjningen"
Penningpolitiken och EMU
De nordiska centralbankerna sluter en överenskommelse om hantering av finansiella kriser
ECB:s månadsrapport för juni 2003
Betalningsbalansen första kvartalet 2003
Reporäntan sänks med 0,5 procentenheter
Bankerna har klarat den utdragna avmattningen väl, men motståndskraften minskar
Riksbanken ger ut minnesmynt med anledning av 700-årsminnet av Heliga Birgittas födelse
Rosenberg: Bilden av en svagare konjunktur tydligare
Nyberg: Svag ekonomisk utveckling påverkar inflationsutsikterna
Riksbanksfullmäktige besöker ECB
Sverige publicerar Internationella Valutafondens uttalanden om svensk ekonomi
Hanterbara risker i omställningsprocessen vid euroövergång 2006
Heikensten: Sverige och EMU
Fullmäktiges sammanträdesdatum andra halvåret 2003
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,5 procent
Bergström: Risker för högre inflation men framförallt stor osäkerhet
Direktionssammanträden och inflationsrapporter hösten 2003
Rosenberg: Viktigt värna om långsiktig stabilitet i EMU
Kerstin Hallsten ny biträdande avdelningschef
Statistiska Centralbyrån övertar produktionen av Riksbankens finansmarknadsstatistik
Heikensten: Välgrundade argument avgörande för inflytandet i ECB
Bergström: Drivkrafterna bakom den Europeiska monetära unionen, EMU
Penning- och valutapolitik nr 1 2003
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,5 procent
ECB:s månadsrapport för mars 2003
Generella principer för samarbete mellan banktillsynsmyndigheterna och centralbankerna inom den Europeiska unionen i krissituationer
Överenskommelse mellan Riksbanken och Finansinspektionen om arbetsfördelning inom finansiell stabilitet
Heikensten: Inflationsuppgången väntas bli tillfällig
Nyberg: Sveriges roll i den europeiska ekonomin
Disposition av Riksbankens resultat 2002
Riksbankens årsredovisning 2002; starkare krona drog ned resultatet
Finansmarknadsstatistik
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,75 procent
Heikensten: Direktövergång 2006 minskar risken för eventuella störningar i betalningssystemet
Förändringar i rutin för EU-betalningar
Nyberg: Överraskande liten användning av kontokort i Sverige jämfört med våra grannländer
Kommentar till debattartikel i Dagens Nyheter
Reviderad plan för direktionens sammanträden våren 2003
Arbetsfördelning i direktionen
G10 rapport om tillgångspriser
Växling av EU-betalning
Penning- och valutapolitik nr 4 2002
Ulrika Bergelv ny chef för internrevisionsavdelningen
Irma Rosenberg ny vice riksbankschef
ECB:s månadsrapport för december 2002
Sveriges direktinvesteringstillgångar i utlandet 1277 miljarder kronor
Tor Jacobson ny chef för forskningsavdelningen
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,75 procent
Svenskt portföljinnehav 2001 - Utländska aktier och räntebärande värdepapper
Bäckström: Perspektiv på åren i Riksbanken
Bergström: Basindustri - Hightech som håller
Persson: Konjunkturbilden omgärdas av risker
Starten av kontanthanteringens nya organisation senareläggs
Det osäkra ekonomiska läget medför minskad motståndskraft i banksystemet
Per Jansson ny biträdande avdelningschef
Förändring av kontanthanteringen i Sverige
Bäckström: Varför lyckades prisstabilitetsmålet?
Fullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2003
Bäckström: Vart går räntan?
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 4,0 procent
Riksbanken ger ut minnesmynt till Astrid Lindgrens minne
Persson: Det aktuella läget för svensk ekonomi
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter våren 2003
Ny chef för IT-avdelningen
Persson: Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Jan Bergqvist utsedd till ny ordförande i riksbanksfullmäktige
Yttrande över betänkandet ”Stabiliseringspolitik i valutaunionen” (SOU 2002:16)
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Allmänhetens förtroende för Riksbanken fortsatt högt
Penning- och valutapolitik nr 3 2002
Heikensten: Finansiella risker bromsar återhämtningen
Nya utnämningar i Riksbanken
Ny chefsjurist i Riksbanken
Bäckström: Återhämtningen i USA central för världsekonomin
ECB:s månadsrapport för september 2002
Falska tusenkronorssedlar
Nyberg: Utveckling i linje med bedömning
Bäckström: What happened to the new economy"?
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Preliminär finansmarknadsstatistik för maj och juni 2002
Stabiliteten är god i den svenska finansiella sektorn enligt IMF
Kommentar av riksbankschefen
Växling med Riksgäldskontoret
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Ny chef för Riksbankens direktionsavdelning
Bergström: Rimligt avvakta ytterligare information
Kronan håller ställningarna mot euron på hemmaplan
Referensränta ersätter diskonto
Lars Heikensten ny riksbankschef Eva Srejber förste vice riksbankschef
ECB:s månadsrapport för juni 2002
Penning- och valutapolitik nr 2 2002
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter hösten 2002
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Riksbanken ger ut minnesmynt till Stockholms 750-årsjubileum
Preliminär finansmarknadsstatistik för mars och april 2002
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden
Nyberg: Positiv utveckling i linje med Riksbankens prognos
Bäckström: Utvecklingen följer i stort tidigare bedömningar
De svenska bankerna visar god motståndskraft mot den låga aktiviteten i ekonomin
Heikensten: Huvuddragen i inflationsbedömningen står sig
ECB publicerar konvergensrapport om Sverige
Sven Hulterströms kommentar till Urban Bäckströms beslut
Riksbankschef Urban Bäckström avgår vid årsskiftet
Sverige publicerar Internationella Valutafondens uttalanden om svensk ekonomi
Nyberg: Internationell uppgång och löneutveckling bakom räntehöjning - sjukfrånvaro ett problem
Mats Galvenius ny chef för avdelningen för marknadsoperationer
Bergström: Riksbanken och svensk ekonomi
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,25 procent
Riksbanken planerar för försäljning av Pengar i Sverige
Bergström: Alltför höga löneökningar äventyrar inflationsmålet
Heikensten: Det ekonomiska läget
Persson: Penningpolitiken och den ekonomiska utvecklingen
Penning- och valutapolitik nr 1, 2002
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,0 procent
ECB:s månadsrapport för mars 2002
Bergström: Oroväckande signaler om löneutvecklingen
Heikensten: Det ekonomiska läget
Disposition av Riksbankens vinst 2001
Inbjudan till presskonferens
Riksbankens årsredovisning 2001
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,75 procent
Bilaga: Beredning, beslut och kommunikation vid valutainterventioner
Beredning, beslut och kommunikation vid valutainterventioner
Heikensten: Låginflationsmiljön har understött tillväxten – fyra exempel
Persson: Gryende optimism om vändning
Heikensten: Inflationen hög men för tidigt ändra bilden
Växling av EU-betalning
Försäljningen av Tumba Bruk
Försäljningen av Myntverket
Penning- och valutapolitik 2001:4 Varför minskar inte värdet av utestående sedlar och mynt?
Riksgäldskontorets valutaväxlingar
Introduktionen av sedlar och mynt i euro i euroområdet
Fullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2002
ECB:s månadsrapport för december 2001
Den svenska finansmarknaden
Bäckström: Svensk ekonomi
Svenska företagstillgångar i utlandet ökade kraftigt 2000
Heikensten: Riksbanken och räntevapnet
Nyberg: Kronans utveckling och Riksbankens roll
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Bankerna sänkte både inlånings- och utlåningsräntan med 0,1 procentenheter 3:e kvartalet 2001
Statistiska Centralbyrån övertar produktionen av Finansmarknadsstatistiken
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter första halvåret 2002
Inbjudan till presskonferens där IMF kommer att diskutera sin utvärdering av det svenska finansiella systemet
Valutainterventioner utvärderade
Villy Bergström omvald som vice riksbankschef
Fortsatt stabilitet i det finansiella systemet trots försämrad konjunktur
Myntverket i Eskilstuna säljs till finska myntverket
Heikensten: Svag konjunktur, men expansiv politik
Heikensten: Statistiken präglas av 11 september
Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare
Bergström: Vakande öga på inflationsutvecklingen
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Penning- och valutapolitik 2001:3 Hur träffsäkra är prognosmakare?
Riksbankens undersökning av omsättningen på den svenska valuta och derivatmarknaden
Riksbankens trovärdighet hos allmänheten ökar
Riksbanken och den finansiella sektorn kartlägger effekterna av euro-introduktionen
Bergström: Stabila priser, löner och tillväxt viktigt för byggsektorn
IMF offentliggör granskning av svensk statistik
ECB:s månadsrapport för september 2001
Persson: Gemensamma insatser för att värna förtroendet
Reporäntan sänks 0,5 procentenheter till 3,75 procent
Extra penningpolitiskt möte
Nya, uppgraderade sedlar introduceras 1 oktober
Åtgärder för att vid behov underlätta betalningar i amerikanska dollar
Pressmeddelande med anledning av händelserna i USA
Nyberg: Frågetecknen kring den internationella konjunkturen kvarstår
Bankerna höjde inlåningsräntan med 0,1 procentenheter och lämnade utlåningsräntan oförändrad 2:a kvartalet 2001
Reporäntan hålls oförändrad på 4,25 procent
Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning
Riksbanken publicerar idag Statistisk Årsbok 2000
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,25 procent
Arbetsfördelning i Riksbankens direktion
HSBC Midland säger upp sitt primary dealer-avtal på valutamarknaden
Sverige publicerar Internationella Valutafondens uttalanden om svensk ekonomi
Riksbanken ger ut minnesmynt till kungaparets 25-åriga bröllopsdag
Penning- och valutapolitik nr 2 2001
Riksbanken har intervenerat på valutamarknaden
Hans Lindblad ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Heikensten: Kronan har förskjutit riskbilden
Bäckström: Valutainterventioner kan inte uteslutas
ECB:s månadsrapport för juni 2001
Fullmäktiges sammanträdesdatum andra halvåret 2001
Riksbankens extraordinära inleverans till staten om 20 miljarder kronor
Bankerna lämnade både in- och utlåningsräntan oförändrad 1:a kvartalet 2001
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter andra halvåret 2001
Svenskt portföljinnehav 2000, utländska aktier och fondandelar
Uppdaterade en- och tiokronor introduceras den 1 juni
Rapporten Finansiell stabilitet 2001:1
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Bergström om principer i penningpolitiken
Anföranden vid Riksbankens vårsammankomst
Bergström om räntan
Bäckström: Lagom avmattning inte en nackdel för ekonomin
Riksbanken planerar sälja Tumba Bruk
Heikensten: Bitar saknas i konjunkturpusslet
Riksbanken i Malmö den 18-21 april
Bäckström: Svårbedömt konjunkturläge
Lägesrapport om euron i den svenska finansiella sektorn
Nytt nummer av Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik nr 1 2001
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Bergström: Svensk ekonomi ovanligt svårbedömd
ECB:s månadsrapport för mars 2001
Bergström: Risk för konjunkturbakslag
Srejber: Viktigt fortsätta arbetet med att förbättra svensk ekonomi
Bankerna lämnade utlåningsräntan oförändrad och höjde inlåningsräntan med 0,1 procentenheter 4:e kvartalet 2000
Bäckström: Stor vaksamhet på internationella konjunkturen
Riksbanksfullmäktige föreslår extra utdelning till staten
Heikensten: Penningpolitiken och det ekonomiska läget
Uttalande i anledning av meddelande om att Kristina Persson framflyttat sitt tillträde till 1 maj 2001.
Kristina Perssons tillträde som vice riksbankschef
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Anders E Borg ny rådgivare till Riksbanken
Riksbanken stöder förslag om hantering av banker i kris - men bara vid systemkris
Kristina Persson ny vice riksbankschef
Ny direktionsledamot - presskonferens kl. 15.00
Privatresornas andel ökar i resevalutastatistiken
ECB:s Monthly Bulletin för januari 2001
Penning- och valutapolitik nr 4 2000: Vilken sektor är löneledande?
Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning
ECB:s månadsrapport för december 2000
Riksbanksfullmäktige ställer in sammanträde
Direktinvesteringar: Stora utländska förvärv av svenska företag under 1999
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4 procent
In- och utlåningsräntans penningpolitiska signaleringsfunktion avskaffas
Rapporten Finansiell stabilitet 2000:2
Bankerna höjde utlåningsräntan med 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad tredje kvartalet 2000
Bergström: Det samhällsekonomiska utrymmet för löneökningar
Bergström: Motstridiga tendenser i svensk ekonomi
Riksbanken förstärker presstjänsten
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter första halvåret 2001
Fullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2001
Riksbanken fortsätter att växla valuta för Riksgäldskontorets räkning
Berg: Penningpolitik och statistik i den nya ekonomin
ECB:s månadsrapport för november 2000
Nyberg: Avtalsrörelsen viktig för inflationsbedömningen
Riksbanksfullmäktige föreslår att Riksbankens direktion minskas
Unibank säger upp sitt primary dealer-avtal på valutamarknaden
ECB:s månadsrapport för oktober 2000
Penning- och valutapolitik nr 3 2000: Nytt regelverk för hantering av bankkriser
Driftstörning i RIX-systemet
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Bergström: Goda utsikter för svensk ekonomi
Betalningssystemrådets första sammanträde
Sven Hulterströms kommentar till Kerstin Hessius beslut
Kerstin Hessius kandiderar inte till ny mandatperiod i direktionen
ECB:s månadsrapport för september 2000
Förbättring av nuvarande sedelserie
Nyberg: Finansinspektionen behöver ökade resurser för att klara nya utmaningar
Riksbankens personallån
Bergström: Svensk ekonomi i stark utveckling
Direktionen sammanträder i Luleå
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad andra kvartalet 2000
Bäckström: Imponerande styrka i svensk ekonomi
Heikensten: Överraskande låg inhemsk inflation
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
ECB:s månadsrapport för augusti 2000
ECB:s månadsrapport för juli 2000
Berg: Goda erfarenheter av inflationsmål i Brasilien
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Riksbanken tecknar nytt primary dealer-avtal med Nordbanken och Unibank
Ny målgruppsanpassad information på www.riksbank.se
Sverige publicerar IMF-uttalande om den svenska ekonomin
Personallån i Riksbanken
Allt fler falska sedlar i omlopp
ECB:s månadsrapport för juni 2000
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Berg: Behov av förbättrad ekonomisk statistik
Bäckström: Annual General Meeting: Address by the President of the Bank for International Settlements
Ny organisation i Riksbanken
Penning- och valutapolitik nr 2 2000: Svensk ekonomi fortsätter att imponera
Bankerna höjde ut- och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter första kvartalet 2000
Srejber: Globalisering - en positiv process
Hessius: Goda tider ställer krav
ECB:s månadsrapport för maj 2000
Heikensten: God inflationsbild för närvarande
Eva Srejber: Riksbanken och EMU
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Pressmeddelande: Rapporten Finansiell stabilitet 2000:1
Ny statistik över statens och Riksbankens likviditetsposition i utländsk valuta
ECB:s månadsrapport för april 2000
Penning- och valutapolitik nr 1 2000: Finns det en ny ekonomi och kommer den till Europa?
ECB:s årsrapport 1999
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter 2000
Marie Rudberg ny chef för internrevisionsavdelningen
Undersökning om svenskt portföljinnehav 1999 - Utländska aktier och fondandelar
Lars Nyberg: Utlåningen till hushållen ökar kraftigt
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Lägesrapport 5 om euron i den svenska finansiella sektorn
Hessius: Mer balanserad riskbild i inflationstrycket
ECB:s månadsrapport för mars 2000
Bankerna höjde ut- och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter fjärde kvartalet 1999
Per Jansson ny biträdande avdelningschef för ekonomiska avdelningen
Riksbanken levererar 9,8 miljarder kronor till staten
ECB:s månadsrapport för februari 2000
Reporäntan höjs 0,50 procentenheter till 3,75 procent
CPIS -97 Coordinated Portfolio Investment Survey
Leif Jacobsson ny chef för informationsavdelningen
Christina Lindenius ny chef för penning- och valutapolitiska avdelningen
Kommentar till Finanstidningens artikel om Riksbankens löner
Gemensam Internetsida lanseras för svensk ekonomisk och finansiell statistik
ECB:s månadsrapport för januari 2000
Millennieskiftet passerade utan några störningar
Utvecklingen av produktion och sysselsättning kan påverka penningpolitiken
Riksbankens finjusterande deposittransaktioner gentemot PDs på penningmarknaden
Lars Nyberg omvald som direktionsledamot på sex år
Inflationsrapporten: Konjunkturuppgång och något stigande pristryck
ECB:s månadsrapport för december
Direktinvesteringar: Fusioner mellan svenska och finska företag fick stor genomslagskraft
Lars Heikensten: Ny information ger ytterligare stöd åt räntehöjningen
Den penningpolitiska repan över jul- och nyårshelgerna förlängs till 3 veckor
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,1 procentenheter och lämnade inlåningsräntan oförändrad
Räntehöjningen viktig för att värna uthållig tillväxt
Riksbanken fortsätter att växla valuta för Riksgäldskontorets räkning
Direktionens sammanträden första halvåret 2000
Reporäntan höjs 0,35 procentenheter till 3,25 procent
ECB:s månadsrapport för november
Detaljerad banklagstiftning ej meningsfull
Stabiliteten i det finansiella systemet är god, även om vissa tendenser till riskuppbyggnad finns
Stödet för inflationsmålet ökar för tredje året i rad
Finansiell stabilitet nr 2 1999
Fjärde lägesrapporten om euron i den svenska finansiella sektorn
OH-bilderna från presskonferensen
Riksbankens föreberedelsearbete inför millennieskiftet
Ny beslutsordning för fastställande av styrräntorna
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
Dina pengar försvinner inte vid millennieskiftet
Referensräntan diskontot höjs till 1,5%
Redogörelse till riksdagen om penningpolitiken - inflationsrapporten
Kommentar av riksbanksfullmäktige
Kommentar av Lars Nyberg
Massbetalningar i några utvalda länder: en jämförande analys
Kommentar med anledning av augusti månads penningpolitiska protokoll
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för september
IMF publicerar rapport om Sverige
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,2 procentenheter och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för augusti
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för juli
Reservrutin kring Riksbankens PMI-meddelanden
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
Diskontot fastställt till 1,0 procent
Riksbanken publicerar idag Statistisk Årsbok 1998
Riksbanken lanserar ny webbplats
Några tankar bakom den nya webbplatsen
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för juni
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med Den Danske Bank A/S
Lägesrapport avseende År 2000-tester av RIX-systemet
Kommentar med anledning av april månads penningpolitiska protokoll
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,4 procentenheter och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter
Riksbankens inflationsrapport nr 2 1999
Sverige publicerar IMF-uttalande om den svenska ekonomin
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för maj
Direktionsmöten
PSAB tar över ansvaret för sedeldistributionen i Sverige
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
Stabiliteten i bankerna är god, även om vissa tendenser till ökad sårbarhet finns
Riksbankens kontor stänger för allmänheten
Riksbankens rapport Finansiell stabilitet
Kommentar av förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för april publiceras 20 april kl. 19.00
ECB:s årsrapport 1998
Internetmonster lärare i penningpolitik
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
Referensräntan diskontot
Target stängt 31 december 1999
Tumba Bruk har testtryckt eurosedlar
Undersökning - svenska portföljinnehav av utländska aktier
Svenskar ägde utländska aktier för 574 miljarder vid årsskiftet
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 2,90 procent
Lågt inflationstryck till följd av reala och strukturella faktorer
Ändrad tidpunkt för nästa reporänteannonsering
Riksbankens inflationsmål - förtydliganden och utvärdering Penning- och valutapolitik nr 1 1999
ECB:s månadsrapport för mars
Redogörelse till riksdagen om penningpolitiken - inflationsrapport
Reporäntan oförändrad på 3,15 procent
Publicering av direktionens särskilda protokoll
JP Bank slutar som primary dealer på penning - och obligationsmarknaden
Upphör med premie-obligationsverksamheten
Bankerna sänkte ut- och inlåningsräntan med 0,5 procentenheter 4:e kvartalet 1998
Reporäntan oförändrad på 3,15 procent
ECB:s månadsrapport för februari
Riksbanken levererar 7,6 miljarder kronor till staten
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,15 procent
Förtydliganden av penningpolitikens uppläggning
Riksbankens inflationsmål - förtydliganden och utvärdering (PM)
Reporäntan oförändrad på 3,40 procent
Direktionsmöten och protokollens offentliggörande
Ny rapport om euron i den svenska finansiella sektorn
Riksbanken översätter och publicerar ECB:s månadsrapport
Gamla sedlar för 1,5 miljarder ännu oinlösta, Riksbanken förlänger avgiftsfri inlösningtid
Reporäntan oförändrad på 3,40 procent
Riksbanken bildar kontanthanteringsbolag, styrelse och ledning utsedd
Lönevillkoren för direktionsledamöterna klara
Direktionens protokoll kommer att offentliggöras
Diskontot fastställt till 1,5 procent
Oåterkalleliga kurser för omräkning till euro
ERM2
Björn Hasselgren ny biträdande avdelningschef vid direktionssekretariatet
Urban Bäckström utsedd till riksbankschef på sex år
1999 års fullmäktige utser direktionsledamöterna i dag
Reporäntan sänks 0,2 procentenheter till 3,40 procent
Globalt betalningssystem krävs för finansmarknaden
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden
Inflationen något under inflationsmålet på 1 - 2 års sikt
Sven Hulterström utsedd till ordförande i fullmäktige
Sveriges direktinvesteringstillgångar i utlandet 593 miljarder kronor
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,2 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad
Riksbankens inflationsrapport nr 4 1998
Stödet för inflationsmålet fortsätter att öka
Bäckström: Svagare omvärld bakom räntesänkningar
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,60 procent
Riksbanken fortsätter växla Riksgäldskontorets valutabetalningar i banksystemet under 1999
Sverige stöder Brasiliens reformprogram
Stabiliteten tillfredsställande trots oron på de internationella finansmarknaderna
Sänker in- och utlåningsräntan med 0,5 procentenheter
Riksbankens finansmarknadsrapport nr 2 1998 publiceras den 12 november
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,85%
Kjell-Olof Feldt utsedd till ordförande i fullmäktige
Penning- och valutapolitik nr 3
Stefan Ingves utses till avdelningschef vid IMF
Svenska värdepappersinnehav i utlandet kartlagda
Riksbanken bildar År 2000-råd
Förberedelser inför den nya riksbankslagstiftningen
Riksbankens undersökning av omsättningen på den svenska valuta- och derivatmarknaden
Inflationsrapporten: Inflationen relativt väl i linje med inflationsmålet
Inflationen relativt väl i linje med inflationsmålet
BIS-rapport: Hantering av motpartsrisker och avvecklingsförfaranden i marknaden för OTC derivat
EU:s centralbanker avtalar om den praktiska tillämpningen av ERM2
Sju äldre sedlar blir ogiltiga vid årsskiftet
Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas räntor
Primary dealer-avtalet på valutamarknaden överförs från SBC Warburg till UBS AG
Mått på underliggande inflation
BIS:rapport: Utvärdering av åtgärder inom G10 för att minska herstattrisken i valutaaffärer
Nytt nummer av kvartalstidskriften Penning- och valutapolitik
Diskontot fastställt till 2,0 procent
Sverige publicerar IMF-uttalande om den svenska ekonomin
Sänker reporäntan 0,25 procentenheter
Konferens om penningpolitiska regler i Stockholm juni 12 - 13 1998
Omfattande användning av euron från 1999 synes orealistisk
Riksbanken överför två primary dealer-avtal på penning- och valutamarknaden
Riksbanken publicerar Statistisk Årsbok 1997
Bankernas kreditgivning i dagsläget inget hot mot den finansiella stabilitetet
Riksbankens finansmarknadsrapport nr 1 1998
Utredning om underliggande inflation
Nytt motpartsavtal skapar förutsättningar för en effektivare penningmarknad
Svenskar ägde utländska aktier för 400 miljarder vid årsskiftet
Diskontot oförändrat 2,5 procent
Reporäntan bör inte ändras för närvarande
Viktigt samspel för finansiell stabilitet
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med ABN
Erik Penser Fondkommission AB slutar som primary dealer
Minskar statspappersinnehavet med nominellt 20 mdr
Inflationsutsikterna något mer dämpade
Riksbanken avstyrker förslag om särskild reglering
HSBC Midland slutar som primary dealer på penning- och obligationsmarknaden
Bankerna höjde inlåningsräntan med 0,2 procentenheter medan utlåningsräntan blev oförändrad
Riksbanken levererar 9,3 miljarder kronor till staten
Fortsatt starkt stöd för inflationsmålet i Sverige
Betalningsbalansstatistiken IMF- och EU-anpassas
Ny rapport om euron i den svenska finanssektorn
Merita Bank slutar som primary dealer på valutamarknaden
Diskontot oförändrat 2,5 procent
Slutrapport om Riksbankens guldförvärv under kriget
Riksbanken höjer reporäntan till 4,35 procent
Goda skäl för mindre expansiv penningpolitik
Riksbankens inflationsrapport nr 4 1997
Riksbanken fortsätter växla riksgäldskontorets valutabetalningar i banksystemet under 1998
Begränsningar införs för bankernas pantsättning av värdepapper vid lån i Riksbanken
Bankerna tjänade 1,5 mdr på betalningsförmedling
Riksbanksrapport om elektroniska pengar
Riksbankens kvartalsvisa ränteundersökning
Utlandets direktinvesteringstillgångar i Sverige fördubblade på tre år
Tillfredsställande stabilitet i finansiella systemet
Börsfallet får marginella effekter på ekonomin
Ny riksbanksrapport om stabiliteten i det finansiella systemet
EMI-rapport om EU-ländernas anpassning av sin lagstiftning för centralbankerna
Rapport om effekterna av EMU på det svenska betalningssystemet
Diskonto
Omläggning av betalningsbalansstatistiken
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med Merita Bank AB
Inflation i linje med målet de närmaste åren
Det penningpolitiska styrsystemet i EMU - ny rapport från EMI
Hans Lindblad ny chef på enheten för prisanalys
Riksbankens avveckling av terminsskulden från 1992 avslutad
Utlåningsräntan sänktes med i snitt 0,1 procentenheter och inlåningsräntan oförändrad 2:a kvartalet
Ny, mindre 20-kronorssedel släpps 15 september
Utvecklingen i linje med senaste inflationsrapporten
Lagstadgat prisstabilitetsmål stärker trovärdigheten
Inflationsbenägenheten kan ha minskat i den svenska ekonomin.
Löpande vattenmärke på 100-kronorssedlarna
Utredning av guldförvärv redovisas vid årsskiftet 1997/1998
Tecknar primary dealer-avtal med SBC Warburg och Unibank
Referensräntan diskontot
Gunilla Werner Carlsson ny chef för revisionsavdelningen
Agneta Rönström ny chef för organisations- och förvaltningsavdelningen
Minnesmynt med anledning av Kalmarunionen
Oförändrad inflationsbild
Riksbanken publicerar idag "Finansmarknaden 1996"
Sverige publicerar IMF-rapport
Föreningsbanken slutar som primary dealer
Riksbankens kvartalsvisa ränteundersökning
BIS publicerar rapport om elektroniska betalningsmedel
Elektroniska pengar - risker, möjligheter, frågetecken
BIS publicerar rapporten Clearing Arrangements for Exchange Traded-Derivatives
Riksbanken publicerar i dag Statistisk Årsbok 1996
Valutakonto i USD och DEM öppnas 14 april 1997
Riksbanken övergår från omvända repor till repor i räntestyrningssystemet
Referensräntan diskontot fastställt till 2,5 procent
Två nya ledamöter i utredningen om Riksbankens förvärv av guld från Tyskland
Valutapolitiska utredningen riskerar underminera trovärdigheten för penningpolitiken
Inflationen fortsatt låg
Sveriges riksbank på Internet
Björn Hasselgren biträdande avdelningschef på avdelningen för finansiell statistik
EMI publicerar rapporten ”The Single Monetary Policy in Stage Three"
EMI publicerar rapport om system för registrering
Bankernas in- och utlåningsräntor sänktes i snitt med 3,7 procentenheter under 1996
Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten
Riksbankens oberoende bör grundlagsfästas
Pernilla Meyersson ny chef för enheten för EU:s ekonomiska och monetära samarbete
Den finansiella sektorn klarar en omställning till euro den 1 januari 1999
Christina Nord Berntsson ny chef för internationella sekretariatet
60 procent av befolkningen ställer sig bakom inflationsmålet
Tillsätter två rådgivare till Riksbanksledningen
EMI-rapport om penningpolitik i etapp III av EMU
Strukturella perspektiv på de offentliga finanserna
Riksbanken utreder guldförvärv under andra världskriget
Goda inflationsutsikter de närmaste två åren
Växlar statens räntebetalningar i utländsk valuta i banksystemet
Sänker in- och utlåningsräntan 0,5 procentenheter
Inrättar forskningsavdelning med Anders Vredin som chef
Svenska direktinvesteringar i utlandet gav en avkastning på 50 miljarder kronor 1995
Centralbankernas syn på "Elektroniska pengar"
Kommentar med anledning av Italiens inträde i ERM
L Heikensten kommenterar KPI-statistik
Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga ut- och inlåningsräntor
EMI-rapport "Progress Towards Convergence 1996"
Penningpolitik, inflation och arbetslöshet
Riksbanken avstyrker ansökan om oktroj för Sveriges Kommunbank AB
Riksbanken sänker in-och utlåningsräntan samt lägger 4 fasta 1-veckors reporäntor på 4,60 procent
Kommentar med anledning av Finlands inträde i ERM
Goda utsikter att uppnå inflationsmålet de närmaste åren
Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga in- och utlåningsräntor Juni 1996
Räntekorridoren sänks med 0,5 procentenheter
EMI-rapport om det gemensamma betalningssystemet
Riksbanken sänker reporäntan till 5,55 procent
Penningpolitiska strategier för den Europeiska centralbanken
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan
Ändrad löptid för regelbundna repor
Sverige publicerar IMF-rapport
Fortsatt goda möjligheter att uppnå inflationsmålet
Michael Wallin ny chef för Riksbankens informationssekreteriat
Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga ut- och inlåningsräntor
G10 studie om reglering av statliga låntagares likviditetskriser
Midland Bank PLC London Branch blir Primary dealer på både valutamarknaden och penningmarknaden
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan med 0,75 procentenheter
Claes Berg ny chefsekonom på Riksbanken
Kronans reala jämviktskurs
Chase Manhattan Bank Na, London blir Primary dealer på valutamarknaden
Aragon fondkommission AB slutar som Primary dealer på penningmarknaden
Staffan Viotti ny rådgivare till Riksbankschefen
G-10-rapport: Valutahandeln skapar stora kreditrisker
Minnesmynt med anledning av att kung Carl Gustaf XVI fyller 50 år
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntorna med 0,75 procentenheter
Ny 50-kronorssedel introduceras 22 mars
Skattereformen nödvändig och positiv för svensk ekonomi
Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB slutar som Primary dealer på penningmarknaden
Förutsättningarna för prisstabilitet har förbättrats
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan samt reporäntan
Ny ledamot i Riksbanksfullmäktige
Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten
Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter
Alla pressmeddelanden under 1995 4 MB
Alla pressmeddelanden under 1994 5 MB
Alla pressmeddelanden under 1993 3 MB