Riksgäldskontorets valutaväxlingar

Riksgäldskontoret har uppdragits att amortera 15 miljarder kronor netto på statens valutaskuld under 2002. Kring detta belopp finns ett avvikelseintervall på plus/minus 15 miljarder kronor som Riksgäldskontoret kan utnyttja utan särskilt beslut av regeringen. Riksgäldskontoret har beslutat att utnyttja det utrymme som avvikelseintervallet ger för att minska amorteringarna och kommer därmed tills vidare inte att amortera något på valutaskulden under 2002, se www.rgk.se.

På valutaskulden skall dock räntebetalningar göras om cirka 20 miljarder kronor. Mot denna bakgrund kommer Riksbanken, i sin roll som agent för Riksgäldskontoret i valutaväxlingar, att köpa utländsk valuta i marknaden för cirka 10 miljarder kronor fram till halvårsskiftet. Enligt regeringsbeslut får Riksgäldskontoret därefter rätt att växla valuta med andra motparter än Riksbanken.

Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning kommer att genomföras varje bankdag mellan kl. 08.30 och 08.45. Transaktionerna avses att fördelas jämnt över tiden och att behandlas med fullständig öppenhet.

Valutaväxlingarna sker genom de institut som har tecknat primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer:
Charlotte Lundberg, chef handlar- och investeringsenheten, tel. 08-696 68 17.
Kjell Nordin, rådgivare, tel. 69668 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?