Bergström: Svensk ekonomi i stark utveckling

Datum

"Trots snabb tillväxt och förbättrad arbetsmarknad har vi under våren och sommaren kunnat hålla reporäntan konstant vid 3,75 %. Det skall jämföras med Storbritannien och USA, där styrräntan ligger vid 6-6,5%. Trots att EMU-området ligger efter oss i konjunkturcykeln och har högre arbetslöshet än Sverige är ECBs styrränta 4,5%."

Det säger vice riksbankschef Villy Bergström i samband med ett föredrag vid AktieTorgets och Almis "Torgdag" vid Uppsala Universitet på onsdagskvällen.


"Vad beror detta på? Ärligt talat vet vi inte riktigt, men det finns flera hypoteser. Kanske har vi överskattat kapacitetsutnyttjande, så att det funnits mer lediga resurser än vi räknat med. Eller också har ekonomins reaktion på ett visst kapacitetsutnyttjande förändrats och blivit mindre inflationistisk.


Kanske är arbetsmarknaden mer flexibel än vi trott, så att arbetsutbudet svarat smidigare på efterfrågeökningar på arbetsmarknaden. Det är också möjligt att lönebildningen blivit mer återhållsam, vid ett givet läge på arbetsmarknaden, genom de nya avtal som tecknats på industrins område men även för offentliganställda. Det troliga är att många faktorer samverkar så att inflationen hålls tillbaka."


"Det jag här sagt innebär att vi har kunnat skjuta upp en räntehöjning, men kvar står att den kommer förr eller senare, om ekonomin fortsätter att växa i samma goda takt. Produktionskapaciteten beräknas växa med 2-2,5 procent per år medan efterfrågan ligger på en högre tillväxtbana. Alltmer av lediga resurser tas i anspråk. Förr eller senare måste efterfrågetillväxten bromsas upp. Även om Sverige ligger relativt långt framme i IT-sammanhang finns det ännu inget om tyder på att produktiviteten skulle ha påverkats starkt av den nya tekniken. För det fordras starkare investeringstillväxt än vi hittills haft."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?