Disposition av Riksbankens resultat 2002

Datum

Riksbanksfullmäktige har idag framlagt förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens resultat räkenskapsåret 2002.

 

Enligt gällande riktlinjer ska 80% av det genomsnittliga resultatet före bokslutsdispositioner under de senaste fem åren inlevereras till statsverket. Effekter av förändringar av valutakursen och av marknadsvärderingen på Riksbankens guldinnehav räknas bort från det underlag som bestämmer utdelningens storlek. Utdelningen 2002 ska enligt dessa riktlinjer uppgå till 7,5 miljarder kronor.

 

Fullmäktige har mot den bakgrunden beslutat föreslå Riksdagen att 7,5 miljarder kronor levereras in till statsverket. Beloppet kommer att tas från Riksbankens egna kapital.

 

Med anledning av beslutet om disposition av Riksbankens resultat 2002 har fullmäktiges majoritet och den borgerliga minoriteten erinrat om sina tidigare ståndpunkter i fråga om disposition av Riksbankens vinst 2001. För närmare information hänvisas till ordförande Jan Bergqvist, tel 070-343 95 89 respektive vice ordförande Johan Gernandt,  tel 0733-14 66 01.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?