ECB publicerar konvergensrapport om Sverige

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag en rapport som behandlar den ekonomiska och rättsliga konvergensen i Sverige. Sådana rapporter skall enligt EU-fördraget utarbetas vartannat år för medlemsländer som har s.k. undantag från att delta i valutaunionen.

Den engelska versionen av rapporten kan hämtas från ECB:s webbplats, www.ecb.int. En svensk översättning kommer inom kort att finnas tillgänglig även på denna webbplats.


Ytterligare information lämnas av Gustaf Adlercreutz, rådgivare på Riksbankens internationella avdelning, tel. 08-787 06 60.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?