Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition

Datum

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen framlagt förslag om disposition av Riksbankens vinst räkenskapsåret 2005. Fullmäktige föreslår riksdagen att 5,3 miljarder kronor inlevereras till statsverket.

Enligt gällande riktlinjer ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet - efter vissa justeringar men före bokslutsdispositioner - under de senaste fem åren inlevereras till statsverket.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Skrivelse med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2005 samt Riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2005 (2005/06:RB2).

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?