Bäckström: Svagare omvärld bakom räntesänkningar

I samband med ett anförande med titeln "Aktuella ekonomiska frågor" som riksbankschef Urban Bäckström höll i Ronneby på torsdagen, gjordes följande uttalande:


I tisdags sänkte Riksbanken åter reporäntan med 25 räntepunkter från 3,85 till 3,60 procent. Motivet för denna åtgärd var att den samlade bedömningen av de olika indikatorer som Riksbanken följer visade att inflationen på två års sikt annars skulle ha kommit att underskrida Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Detta var den tredje sänkningen i år. Sedan juni har reporäntan sänkts med sammanlagt 75 räntepunkter, från 4,35 till 3,60 procent.


Riksbankens räntesänkningar hänger i hög grad samman med den svagare ekonomiska utvecklingen i vår omvärld. Den har medfört att Riksbanken fått revidera ner sin syn på den svenska tillväxten. Om inte räntesänkningarna genomförts skulle följden av detta ha blivit ett lägre resursutnyttjande och ett avtagande inflationstryck från en redan låg nivå


Räntesänkningarna kommer att bidra till en fortsatt gynnsam utveckling av tillväxten i svensk ekonomi. En penningpolitik som arbetar med ett inflationsmål tar alltså i praktiken hänsyn till utvecklingen i den reala ekonomin. Skälet är att aktivitetsläget är en av de viktigaste faktorerna som bestämmer inflationsutvecklingen. Det gäller under förutsättning att inflationsförväntningarna på lite längre sikt ligger i linje med inflationsmålet på två procent.


I Riksbanken arbetar vi just nu med att färdigställa nästa inflationsrapport. Den behandlades av fullmäktige i dag på förmiddagen och kommer att presenteras den 3 december. I den kommer vi att väga samman effekterna på svensk ekonomi och inflation av de förändringar som skett i de ekonomiska förutsättningarna och de räntesänkningar som gjorts på senare tid.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?