Riksbankens företagsundersökning: Små steg mot starkare konjunktur och stigande priser

Datum

”Vi är långsamt på väg åt rätt håll”, ”Trög men markerad uppgång” och ”Vi planerar nu att höja våra priser”. Det är typiska citat ur Riksbankens företagsundersökning i maj som visar att konjunkturen stärkts sedan i januari.

Företagsundersökningen visar vidare att förbättringarna i konjunkturen är små men märkbara i de flesta branscher. Ökad efterfrågan från omvärlden har gynnat exportföretagen samtidigt som den inhemska efterfrågan har stärkts av bland annat ökat bostadsbyggande och stigande hushållskonsumtion.

 

Konjunkturen i Sverige väntas fortsätta att stärkas framöver, även om man ser en viss risk för bakslag i världsekonomin till följd av orosmoln från bland annat Kina. En stor utmaning för företagen är den svaga lönsamheten som pressas av hård konkurrens. För att höja produktiviteten planerar de att öka investeringarna i ny teknik.

 

Företagen anser att priserna under det senaste året hållits tillbaka av en svag efterfrågan, hög konkurrens och relativt låga kostnadsökningar för löner och insatsvaror. Förväntningar om en bättre konjunktur framöver gör att företagen planerar att höja priserna och samtidigt förbättra marginalerna. Men prishöjningarna väntas sammantaget bli måttliga det närmaste året och är i hög grad beroende av konjunkturutvecklingen.

 

 


Inför varje penningpolitisk rapport, tre gånger om året, intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorerna. Denna gång intervjuades representanter för 46 företag med totalt cirka 276 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 2 och 26 maj 2014 och redovisas i rapporten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?