Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas räntor

Riksbankens undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 30 juni 1998 visar att bankerna sänkte utlåningsräntan med i genomsnitt 0,2 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad, 2,4 procent. Skillnaden mellan bankernas ut- och inlåningsränta sjönk därmed 0,2 procentenheter och uppgick till 4,2 procentenheter vid andra kvartalets utgång. Räntan på sexmånaders statsskuldväxlar sjönk under andra kvartalet med 0,5 procentenheter.


Undersökningen av bankernas räntor publiceras i det nya numret av Finansmarknadsstatistik nr 7, augusti 1998. Undersökningen av bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 30 juni 1998 är försenad. Uppgifterna kommer att publiceras i nästkommande nummer av Finansmarknadsstatisik, nr 8, september 1998.

Undersökningen finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) eller tel (08-787 01 00). Uppgifterna finns även på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubriken Statistik. Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik:Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected] och Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: [email protected].

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?