Riksbanksfullmäktige föreslår att Riksbankens direktion minskas

Datum

Riksbanksfullmäktige har beslutat föreslå riksdagen att antalet ledamöter i Riksbankens direktion från 1 januari 2001 fastställs till högst sex och lägst tre ledamöter. Om riksdagen antar förslaget avser fullmäktige att under våren nästa år inleda en översyn om hur många ledamöter direktionen bör ha. Fullmäktige avser att i god tid före höstriksdagen år 2001 återkomma till riksdagen och då redovisa sina närmare bedömningar. Fullmäktige kommer därför att tillsvidare inte återbesätta den sjätte tjänsten som direktionsledamot när den blir ledig från årsskiftet.


Den nya riksbankslagen har varit i kraft i snart två år. Enligt denna skall direktionen bestå av sex ledamöter. Riksbankens verksamhet har funnit sina former i enlighet med den nya lagen och bankens arbete med att bevara ett stabilt penningvärde har fått bred förankring i det svenska samhället. Vidare har Rikbankens organisation minskats från 750 till 450 medarbetare sedan 1999. Mot denna bakgrund anser fullmäktige att frågan om direktionens storlek nu bör ses över.


Fullmäktige har i enlighet med riksbankslagen samrått med direktionen.


Frågor besvaras av:
Sven Hulterström, ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 08 - 786 53 20,
Johan Gernandt, vice ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 08 - 670 66 01,
Björn Hasselgren, biträdande avdelningschef vid direktionsavdelningen, tel. 08 - 787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?