Riksbanken tar över verksamheten i Svensk Kontantförsörjning AB

Datum

Riksbankens dotterbolag Svensk Kontantförsörjning AB, SKAB, beslutade vid en extra bolagsstämma onsdagen den 29 september att verksamheten i bolaget skall överföras till Riksbanken den 1 oktober. Beslutet följer det beslut som riksbankens direktion fattade den 19 augusti om en fortsatt effektivisering av bankens verksamhet inom kontanthanteringen, se pressmeddelande nr 50, 20 augusti. Beslutet innebär att den operativa verksamheten överförs och samordnas med Riksbankens egen verksamhet. Förhandlingar pågår om inrangeringen och den övertalighet som uppstår i kontanthanteringsverksamheten.

Vid en extra bolagsstämma i Riksbankens bolag Pengar i Sverige AB, PSAB, idag fattades beslut om att godkänna försäljningen av tillgångar med mera från PSAB till Securitas Värde AB.

Ingen operativ verksamhet bedrivs längre i SKAB och PSAB. Den slutliga avvecklingen av bolagen väntas vara genomförd före utgången av nästa år. Gunnar Bäckman, som varit ordförande i styrelserna, lämnar därmed sina uppdrag. En ny styrelse har valts vid bolagsstämmorna. Till ny ordförande i styrelserna har valts Björn Hasselgren, avdelningschef och ansvarig för Riksbankens ägarfunktion. Kersti Eriksen och Kai Barvèll, båda anställda i Riksbanken, kvarstår i styrelserna.

Kontaktinformation

Björn Hasselgren, tel. 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?