Riksbanken höjer reporäntan till 4,35 procent

Datum

Riksbankschefen har i dag, efter sedvanlig avstämning med riksbanksfullmäktige, beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter från 4,10 till 4,35 procent. Höjningen genomförs i samband med repoauktionen tisdagen den 16 december.


Beslutet att höja reporäntan skall ses mot bakgrund av de penningpolitiska slutsatser som drogs i Riksbankens inflationsrapport, som publicerades i tisdags.


I den konjunkturuppgång som svensk ekonomi nu befinner sig i är det naturligt att inleda anpassningen mot en mindre expansiv penningpolitik. Därigenom förbättras förutsättningarna för en långsiktigt stabil ekonomisk tillväxt med låg inflation i linje med

Riksbankens inflationsmål. Utformningen av penningpolitiken framöver kommer att prövas i ljuset av ny information och Riksbankens löpande analys av inflationsutsikterna.


Den repa som läggs den 16 december kommer, till följd av jul- och nyårshelgerna, att löpa i fyra veckor till och med den 14 januari 1998. Därefter återgår Riksbanken till de veckovisa reporna.


En presskonferens med Urban Bäckström och Lars Heikensten kommer att hållas kl 13.30 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Medtag presslegitimation.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?