Riksbanken höjer priset på lån med 28 dagars löptid

Datum

Riksbanken höjer priset på lån i svenska kronor med 28 dagars löptid. Påslaget utöver den genomsnittliga reporäntan under löptiden höjs till 0,50 procentenheter. Priset uppmuntrar bankerna att använda vanlig marknadsfinansiering.

De förändrade villkoren är ytterligare ett steg i avvecklingen av Riksbankens stödåtgärder, som sattes in under hösten 2008. Höjningen av priset görs mot bakgrund av Riksbankens bedömning att svenska banker har god tillgång till marknadsfinansiering i svenska kronor.

Auktioner av lånen med 28 dagars löptid kommer, som tidigare kommunicerats, att finnas på plats i samband med kommande förfall av de resterande två lån till fast ränta på cirka 195 miljarder kronor som Riksbanken har lånat ut till bankerna.

Den första auktionen med de justerade villkoren äger rum den 26 juli
.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?