Förbättring av nuvarande sedelserie

Datum

Direktionen beslöt vid sitt sammanträde den 31 augusti att 100- och 500-kronorssedlarna i den svenska sedelserien ska uppgraderas och bytas ut så att en förbättrad säkerhetsstandard uppnås.


Fullmäktige beslöt, som ett följdbeslut, vid dagens sammanträde om utformningen av sedlarna utifrån ett designförslag framtaget av Tumba Bruk och Riksbanken.


"Besluten innebär förbättrade möjligheter för såväl allmänhet som professionella kontanthanterare att avgöra en sedels äkthet", säger Per-Olof Arevik, utredare på Riksbankens enhet för betalningsmedel och fortsätter "Det bör betonas att det inte är en ny sedelserie som tas fram utan det är en förbättring av de nuvarande sedlarna till sedlar med modern säkerhetsstandard. Sedlarna behåller sina huvudmotiv och har samma format."


Besluten i direktion och fullmäktige har föregåtts av ett brett samråd och inhämtande av synpunkter från företrädare för bank, post, handel och automattillverkare/-leverantörer.


Arbetet med genomförandeplanen ska bedrivas med inriktning att de nya sedlarna ska kunna introduceras under september/oktober 2001.


En bred informationskampanj kommer att genomföras i samband med att de uppgraderade sedlarna introduceras. En fortsatt dialog med företrädare för bank, post, handel och automattillverkare/-leverantörer kommer också att upprätthållas.


Beslutet ska ses mot bakgrund av flera omständigheter:

  • Någon förändring i säkerhetsstandarden har inte skett sedan sedlarna utformades under början av 1980-talet.
  • Automathanteringen inom kontantområdet har ökat markant.
  • Det har skett en betydande utveckling av möjligheterna att tillverka förfalskade sedlar vilket inneburit en markant ökning av förfalskade sedlar.
  • Det kan föreligga en risk att svenska sedlar utsätts för förfalskningsattacker i samband med att euron införs inom euroområdet.

Detta sammantaget gör det aktuellt att se över säkerhetsnivån i de svenska sedlarna.

På grund av det ökande antalet förfalskningar har Riksbanken under våren 2000 genomfört en informationskampanj, i första hand riktad till handeln, där man mer utförligt beskriver vilka säkerhetsdetaljer som finns i nuvarande svenska sedlar och hur man känner igen dem. Mer information finns på Riksbankens hemsida www.riksbank.se.


Ytterligare information lämnas av enheten för betalningsmedel:
Per-Olof Arevik, utredare, tel. 08-787 04 84 och
Anders Ekström, utredare tel. 08-787 04 82.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?