Pressmeddelanden 2009

Datum Rubrik
Den 28 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Per Jansson ny chef på avdelningen för penningpolitik
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Den 14 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken växlar EU-betalning
Den 30 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Bankerna bättre rustade att möta kommande kreditförluster
Riksbankens riskenkät hösten 2009
Utlåningen i US-dollar avslutas
Den 16 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken fortsätter erbjuda lån med rörlig ränta
Den 2 november erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
Den 2 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 20 oktober
Den 19 oktober erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbankens företagsintervjuer: Återhämtningen tar tid
Den 5 oktober erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 21 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 15 september
Den 14 september erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
Den 7 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
Den 2 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 respektive 168 dagar)
Den 24 augusti erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Den 10 augusti erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 7 augusti
Den 5 augusti erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 respektive 168 dagar)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 29 juli
Den 27 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbankschefen kommenterar det ekonomiska läget
Den 13 juli erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
Den 13 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Riksbanken erbjuder nya lån i dollar
Program för långa lån i kronor till rörlig ränta
Riksbanken erbjuder lån till fast ränta
Reporäntan sänks till 0,25 procent
Riksbankschefen deltog inte vid dagens penningpolitiska möte
Swapavtalet med Federal Reserve förlängt
Den 29 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 24 juni
Den 24 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 24 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (336 dagar)
Den 15 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Riksbanken lånar euro av ECB
Den 10 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Den 10 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Bankerna klarar ökade kreditförluster
Den 1 juni erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (12 mån)
Den 1 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Valutareserven förstärks
Riksbankens riskenkät våren 2009
Den 27 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 27 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (336 dagar)
Den 18 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Den 18 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 13 maj
Riksbanken erbjuder tolv månaders löptid för krediter i svenska kronor
Den 13 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 13 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 6 maj
Den 4 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Riksbanken erbjuder nya lån i dollar
Reporäntan sänks till 0,5 procent
Den 27 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (336 dagar)
Den 27 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 20 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Den 20 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Den 15 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Den 15 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 8 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Riksbanken utökar antalet motparter
Ytterligare steg mot ökad öppenhet
Den 6 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 1 april
Den 1 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor med löptid på 336 dagar mot säkerhet i företagscertifikat
Den 1 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor med löptid på 84 dagar mot säkerhet i företagscertifikat
Den 20 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)
Den 20 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)
Uppdaterat program för långa lån i kronor till rörlig ränta
Den 18 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (168 dagar)
Den 18 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)
Den 9 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet
Riksbanken växlar EU-betalning
Riksbanken ingår avtal med Estlands centralbank
Den 4 mars erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor med löptid på 336 dagar mot säkerhet i företagscertifikat
Den 4 mars erbjuder Riksbanken nytt lån med löptid på 84 dagar i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Program för långa lån i kronor till rörlig ränta
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor med löptid 84 dagar den 23 februari
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor med löptid 168 dagar den 23 februari
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 18 februari
Långa lån i kronor till rörlig ränta
Reporäntan sänks till 1 procent
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 11 februari
Riksbanken levererar 5,9 miljarder kronor till staten
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 9 februari
Riksbanken erbjuder nya lån i dollar. Avtalet med Federal Reserve förlängt
Riksbanken växlar EU-betalning
Riksbankens företagsintervjuer
Ny vice riksbankschef – Karolina Ekholm
Den 30 januari erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 26 januari
Nytt motiv på årets 1-krona
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 16 januari
Den 21 januari erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken växlar EU-betalning