Riksbanken ändrar valutafördelningen

Datum

Riksbanken har fördelat om valutainnehavet i bankens valutareserv. Omfördelningen, som genomförts under de senaste fyra veckorna, har inte haft någon effekt på kronans växelkurs.


Syftet med omfördelningen är att minska valutakursrörelsernas inverkan på valutareservens årliga resultat mätt i svenska kronor. Valet av valutafördelning baseras på valutornas svängningar mot svenska kronan och variationer i förhållande till varandra över en längre tidsperiod. Förändringen ska alltså inte ses som en uppfattning om huruvida olika valutor kommer att öka eller minska i värde.


Förändringen av valutafördelningen görs inom ramen för det nya regelverk (1) för tillgångsförvaltningen som trädde i kraft vid årsskiftet. Regelverket tydliggör att målet för förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar är att uppnå en långsiktigt god riskjusterad avkastning utan att inskränka möjligheten att genomföra lagstadgade uppgifter. Dessa uppgifter avser penning- och valutapolitiken samt stabiliteten i det finansiella systemet.

 

Tabell 1. Förändring av valutareservens valutafördelning

Valuta (2)

Ny valutafördelning

Tidigare valutafördelning

Förändring

EUR 50% 37% +13%
USD 20% 37% -17%
GBP 10% 11% -1%
NOK 10% 0% +10%
AUD 5% 3% +2%
CAD 5% 4% +1%
JPY 0% 8% -8%


Fotnoter:

1) Regelverket "Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen" är publicerat på www.riksbank.se.   

 

2) Beteckningarna i tabellen är förkortningar för följande valutor: EUR – euro; USD – amerikanska dollar; GBP – brittiska pund; NOK – norska kronor; AUD – australiska dollar; CAD – kanadensiska dollar och JPY – japanska yen.

Kontaktinformation

Christian Johansson, Chef, Investeringsenheten 08-696 67 36, Fredrik Olsson, Analytiker, Investeringsenheten 08-696 67 36

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?