Riksbanken levererar in 4,1 miljarder kronor till statskassan

Datum

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riks-dagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2014. Fullmäk-tige föreslår att 4,1 miljarder kronor levereras in till statskassan.

 

Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inleverans av Riksbankens vinst sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren levereras in till statskassan. Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

 

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2014/15:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2014 samt riksbanksfullmäktiges verk-samhetsberättelse 2014.

Kontaktinformation

Susanne Eberstein, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-252 66 90, Michael Lundholm, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 070-533 45 55

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?