Pressmeddelanden 2003

Datum Rubrik
Förändringar i Riksbankens bolag - avsiktsförklaring med Securitas, försäljning av Tumba Bruk
Penning- och valutapolitik nr 4
Packningsfel vid sedelleverans utrett
ECB:s månadsrapport för december 2003
Riksbanksfullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2004
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent
Revisionsrapport om Riksbankens interna kontroll
Bankernas motståndskraft ökar
Rosenberg: Konjunkturutveckling i linje med tidigare bedömning
Direktionssammanträden och inflationsrapporter våren 2004
Svenskt portföljinnehav 2002
Riksbankens kommentar till differens vid leverans av sedlar
Heikensten: Utvecklingen i linje med inflationsrapporten
Rosenberg: Penningpolitiken och energipriserna
Penning- och valutapolitik nr 3, 2003
Bergström: Fortsatt förtroende för Riksbanken
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent
Persson: Svensk ekonomi efter EMU-valet
Nyberg: Sverige efter folkomröstningen om euron
Riksbanken ger ut jubileumsmynt med anledning av 30-årsjubileet av konung Carl XVI Gustafs trontillträde
Bergström: Den penningpolitiska styråran kvar i Riksbankens händer
Rosenberg: Ramverket för prisstabilitet består
Riksbankens kommentar till resultatet i folkomröstningen
ECB:s månadsrapport för september 2003
Riksbanksfullmäktiges ledamöter säger ja till euron
Persson: Felaktiga föreställningar om euron och Riksbanken
Rosenberg: Konjunkturutvecklingen i linje med bedömning
Persson: Sverige och euron
Effektiv kontanthantering bra för samhällsekonomin
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter
Den svenska finansmarknaden 2002
Penning och valutapolitik nr 2 2003
Bergström: Argumentation i EMU-debatten haltar ibland
Kommentar till Riksdagens revisorers rapport "Bolagiseringen av kontantförsörjningen"
Penningpolitiken och EMU
De nordiska centralbankerna sluter en överenskommelse om hantering av finansiella kriser
ECB:s månadsrapport för juni 2003
Betalningsbalansen första kvartalet 2003
Reporäntan sänks med 0,5 procentenheter
Bankerna har klarat den utdragna avmattningen väl, men motståndskraften minskar
Riksbanken ger ut minnesmynt med anledning av 700-årsminnet av Heliga Birgittas födelse
Rosenberg: Bilden av en svagare konjunktur tydligare
Nyberg: Svag ekonomisk utveckling påverkar inflationsutsikterna
Riksbanksfullmäktige besöker ECB
Sverige publicerar Internationella Valutafondens uttalanden om svensk ekonomi
Hanterbara risker i omställningsprocessen vid euroövergång 2006
Heikensten: Sverige och EMU
Fullmäktiges sammanträdesdatum andra halvåret 2003
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,5 procent
Bergström: Risker för högre inflation men framförallt stor osäkerhet
Direktionssammanträden och inflationsrapporter hösten 2003
Rosenberg: Viktigt värna om långsiktig stabilitet i EMU
Kerstin Hallsten ny biträdande avdelningschef
Statistiska Centralbyrån övertar produktionen av Riksbankens finansmarknadsstatistik
Heikensten: Välgrundade argument avgörande för inflytandet i ECB
Bergström: Drivkrafterna bakom den Europeiska monetära unionen, EMU
Penning- och valutapolitik nr 1 2003
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,5 procent
ECB:s månadsrapport för mars 2003
Generella principer för samarbete mellan banktillsynsmyndigheterna och centralbankerna inom den Europeiska unionen i krissituationer
Överenskommelse mellan Riksbanken och Finansinspektionen om arbetsfördelning inom finansiell stabilitet
Heikensten: Inflationsuppgången väntas bli tillfällig
Nyberg: Sveriges roll i den europeiska ekonomin
Disposition av Riksbankens resultat 2002
Riksbankens årsredovisning 2002; starkare krona drog ned resultatet
Finansmarknadsstatistik
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,75 procent
Heikensten: Direktövergång 2006 minskar risken för eventuella störningar i betalningssystemet
Förändringar i rutin för EU-betalningar
Nyberg: Överraskande liten användning av kontokort i Sverige jämfört med våra grannländer
Kommentar till debattartikel i Dagens Nyheter
Reviderad plan för direktionens sammanträden våren 2003
Arbetsfördelning i direktionen
G10 rapport om tillgångspriser
Växling av EU-betalning