Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari att höja reporäntan till 4,25 procent. Inflationen väntas vara hög samtidigt som konjunkturen fortfarande är god. En reporänta på omkring 4,25 procent under det närmaste året bidrar till att föra tillbaka inflationen mot målet på 2 procent på ett par års sikt. Det leder samtidigt till att produktion och sysselsättning utvecklas balanserat. Osäkerheten om de framtida konjunktur- och inflationsutsikterna är dock stor.

God konjunkturutveckling

Riksbankens bedömning av konjunktur- och inflationsutsikterna för den svenska ekonomin är i stort sett samma som i december. Konjunkturen i Sverige är fortfarande god och arbetsmarknaden stark. Tillväxten i BNP dämpas under året och ökningen i sysselsättningen avtar. Utnyttjandet av ekonomins resurser kommer ändå att vara högre än normalt.

Inflation över målet

Inflationen har stigit snabbt i Sverige under 2007 och fortsätter att vara hög det närmaste året. Inflationstakten har dragits upp av högre priser på energi och livsmedel men i botten ligger också ett högt kostnadstryck. Även inflationsförväntningarna har stigit.

Finansiell oro

Turbulensen på de finansiella marknaderna har fortsatt och det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i USA och spridningseffekterna till omvärlden. Den senaste tidens utveckling på de finansiella marknaderna innebär att risken för en svagare utveckling i världsekonomin har ökat.

I stort sett oförändrad räntebana

Riksbanken har i stort sett samma syn på hur reporäntan kommer att utvecklas framöver som i december. Reporäntan behöver höjas till 4,25 procent och bedömningen är att den kommer att vara kvar på ungefär samma nivå det närmaste året. Men osäkerheten i bedömningen är stor. Penningpolitiken måste ta hänsyn till olika motverkande krafter. Å ena sidan är inflationen och det inhemska kostnadstrycket högt. Å andra sidan finns risker förknippade med turbulens på de internationella finansiella marknaderna och en dämpad internationell konjunktur. Hur penningpolitiken kommer att utformas framöver beror på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

Tabell 1. Inflations- och BNP-prognos, årsgenomsnitt

Årlig procentuell förändring

 

2007

2008

2009

2010

KPI 2,2 (2,2) 3,4 (3,6) 2,5 (2,4) 2,3 (2,2)
KPIX 1,2 (1,2) 2,5 (2,7) 2,2 (2,1) 2,1 (2,0)
BNP 2,5 (2,6) 2,4 (2,4) 2,0 (2,1) 2,8 (2,8)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska uppföljningen i december 2007 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.

Tabell 2. Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

 

mar-08

mar-09

mar-10

mar-11

KPI 3,4 (3,6) 2,6 (2,6) 2,4 (2,3) 2,2
KPIX 2,3 (2,6) 2,2 (2,2) 2,1 (2,0) 2,0

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska uppföljningen i december 2007 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.

Tabell 3. Reporänteprognos

Procent, kvartalsgenomsnitt

 

Kv 1 2008

Kv 2 2008

Kv 3 2008

Kv 4 2008

Kv 1 2009

Kv 1 2010

Kv 1 2011

Repo-ränta 4,1 (4,1) 4,3 (4,2) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3) 4,3 (4,4) 4,3 (4,3) 4,3

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska uppföljningen i december 2007 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 25 februari. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 20 februari.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?