Likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank

Datum

Riksbanken har beslutat lämna särskilt likviditetsstöd på en miljard kronor till Carnegie Investment Bank AB. Både Riksbanken och Finansinspektionen bedömer att Carnegie är solid men den pågående finansiella krisen har skapat likviditetsproblem. 

 

”Förhållandena i banksektorn har den senaste tiden gjort det svårt för Carnegie att finansiera sina betalningar. Banken har drabbats av likviditetsproblem. Mot bakgrund av den oro som för närvarande råder har Riksbanken beslutat att ge Carnegie likviditetsstöd för att minska risken för en allvarlig störning i det finansiella systemet”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Verksamheten i Carnegie består av aktiemäkleri, aktieanalys, aktiehandel, tillgångsförvaltning och rådgivning vid företagsförvärv. Carnegie är en stor aktör på värdepappersmarknaderna i Norden. Orsaken bakom Carnegies likviditetsproblem är bland annat ökade säkerhetskrav i spåren av den finansiella krisen.

 

Riksbanken bedömer att Carnegie Investment Bank AB (publ) är solid. Finansinspektionen har gjort samma bedömning. Riksbanken grundar sitt beslut på en bedömning att banken har tillfälliga likviditetsproblem, men att dess solvens inte är hotad. Lånet lämnas mot säkerhet och ges tills vidare.

 

Krediten ges med stöd av 6:e kapitlet 8§ i riksbankslagen. Där sägs att Riksbanken, om det finns synnerliga skäl, får bevilja kredit i likviditetsstödjande syfte till banker på särskilda villkor.

 

En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg och Mattias Persson chef för avdelningen för finansiella stabilitet, hålls idag kl. 10.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?