BIS-rapport: Hantering av motpartsrisker och avvecklingsförfaranden i marknaden för OTC derivat

I dag, torsdag, släpper Bank for International Settlements (BIS) en rapport om hanteringen av motpartsrisker och avvecklingsförfaranden i marknaden för OTC derivat. Bakgrunden är att man i flera sammanhang tidigare diskuterat OTC derivatmarkandens framväxt och vad det kan innebära i form av risker för banksektorn. Det saknades dock en studie som tog upp hur aktörerna på denna marknad i praktiken hanterar dessa risker. Denna rapport syftar till att fylla det tomrummet.

Rapporten grundar sig på resultaten av en enkät till några av de större bankerna i respektive G-10 land om hur de hanterar motpartriskerna förknippade med handeln i OTC derivat. Slutsatserna av rapporten är att:

Bankerna bör bli bättre på att hantera den legala dokumentationen och bekräftelser av transaktioner, vilket idag kan ske med betydande fördröjning. Detta är något som även tillsynsmyndigheter bör fästa uppmärksamheten på.

Ställandet av säkerheter i handeln ökar. För att detta ska leda till den riskreducering som avses är det viktigt att noggrant analysera vilka legala och operationella risker som uppkommer till följd av den ökande användningen av säkerheter. Det är också viktigt att myndigheterna arbetar för att reducera eventuella legala oklarheter.

Användandet av clearinghus bör noga övervägs utifrån hur de påverkar riskerna hos aktörernas hela portföljer av derivat. Myndigheterna bör vidare se till att det inte finns onödiga legala hinder för etableringen av clearinghus för OTC derivat.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på BIS websida: http://www.bis.org.
Ytterligare information lämnas av betalningssystemavdelningen:
Martin Andersson, tel 08-787 04 78, e-post: [email protected]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?