Riksbankens företagsintervjuer: Konjunkturen in i en lugnare fas

Datum

Riksbankens företagsintervjuer i maj 2011 visar på en fortsatt bra utveckling i efterfrågan och produktion i svensk ekonomi. Företagen bedömer att tillgången på arbetskraft är god och att det finns ledig kapacitet. Men det finns tecken på att tillväxttakten avtar framöver. För att möta ökande kostnader har företagen för avsikt att höja priserna. Många exportföretag påpekar även att den nuvarande nivån på kronkursen försämrar lönsamheten.


Företagen som deltagit i Riksbankens företagsintervjuer bedömer att konjunkturutvecklingen för närvarande är god. Det finns dock en del tecken på att tillväxttakten framöver avtar. Allt fler företag tror nu på en dämpning i produktionen och orderingången det kommande kvartalet jämfört med den föregående undersökningen i januari.


Samtidigt som efterfrågan i ekonomin har fortsatt att öka uppger företagen att det i allmänhet inte är svårt att få tag på arbetskraft. De bedömer heller inte att den tekniska produktionskapaciteten utgör en begränsning för fortsatt expansion. Fler företag än tidigare avser dock att öka sina investeringar det kommande halvåret.


I större utsträckning är tidigare planerar företagen att genomföra prishöjningar. Det är framförallt industriföretagen som ser behov av att höja priserna för att möta stigande arbetskrafts- och inköpskostnader. Även det goda efterfrågeläget underlättar prishöjningar. Många exportföretag pekar på att den nuvarande kronkursen hämmar lönsamheten. Nivån på kronan skapar ett tryck på att höja produktiviteten och sänka kostnaderna. 


Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med företag inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorn inför varje penningpolitisk rapport. De största företagen intervjuades och antalet företag uppgick till 43 stycken. Denna gång har intervjuundersökningen genomförts under de två första veckorna i maj.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?