HSBC Midland slutar som primary dealer på penning- och obligationsmarknaden

Riksbanken har accepterat HSBC Midlands begäran att upphöra att vara primary dealer gentemot Riksbanken på penning- och obligationsmarknaden. Beslutet träder i kraft per den 17 februari 1998.

 

Nedan följer en lista på Riksbankens primary dealers

 

På valutamarknaden 10 st

Banque Indosuez, filial Stockholm

Chase Manhattan Bank NA, London

Citibank N.A., London

Midland Bank plc, London

Nordbanken

SBC Warburg, Zürich

Skandinaviska Enskilda Banken

FöreningSparbanken AB

Svenska Handelsbanken

Unibank, Köpenhamn

 

På penningmarknaden 10 st

Alfred Berg Transferator Fondkommission AB

Consensus Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB

Erik Penser Fondkommission AB

JP Bank

Nordbanken

Skandinaviska Enskilda Banken

FöreningSparbanken AB

Svenska Handelsbanken

Unibank, Köpenhamn

 

Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:

Kjell Nordin, chefshandlare tel. 08-696 68 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?