Kommentar med anledning av finansutskottets planerade utvärdering av penningpolitiken

Datum

”Riksbanken välkomnar en kvalificerad och oberoende utvärdering av penningpolitiken”, säger riksbankschef Lars Heikensten.

”När det nu är tio år sedan inflationsmålsregimen började gälla framstår det som särskilt naturligt att se över hur penningpolitiken har fungerat och eventuellt komma med förslag hur den skulle kunna förbättras. Utvärderingar av det här slaget har under senare år genomförts i flera andra inflationsmålsländer.”

I samband med att riksbankchefen framträdde i finansutskottet den 15 mars efterlyste han en fördjupad diskussion om penningpolitiken med bland annat årliga oberoende utvärderingar.

”I denna anda ordnar vi den 10-12 juni ett seminarium i Stockholm med närvaro av ett tiotal av världens främsta akademiker på området och ungefär lika många chefer och andra ledande företrädare från centralbanksvärlden”, avslutade Heikensten.

Kontaktinformation

Jörgen Eklund, presschef, tel. 070 330 50 21

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?