Goda utsikter att uppnå inflationsmålet de närmaste åren

Datum

Utsikterna för att inflationen under 1997 och även under första halvåret 1998 kommer att utvecklas i linje med in-flationsmålet på 2 procent är goda. Det konstaterar Riks-banken i sin inflationsrapport, som presenteras tisdagen den 24 september 1996.

Sedan förra inflationsrapporten, från början av juni, har inflationen blivit lägre än vad som då förutsågs. Det är framför allt en följd av att de tillfälliga effekterna av fallande räntor och importpriser varit större än väntat. Den ekonomiska utvecklingen i övrigt har däremot i stort sett legat i linje med bedömningen.

Avmattningsfasen i ekonomin under slutet av 1995 blev kortvarig och under 1996 har en uppgång ägt rum. En till-växt i ekonomin på 3 à 4 procent sammantaget för 1996 och 1997 bedöms fortfarande vara mest sannolik, även om ton-vikten nu ligger i den övre delen av intervallet. Det är heller inte troligt att ekonomin under dessa år når fullt kapacitetsutnyttjande.

Kostnadstrycket från lönesidan är ett orosmoment för inflationen framöver. Detta bör dock kunna motverkas av att inflationsförväntningarna fortsatt att falla och nu ligger väl i linje med inflationsmålet, men också av den fortsatta utbyggnaden av produktionskapaciteten.

Nu tillgänglig information talar för att det kan återstå ett visst utrymme för att sänka reporäntan. Avgörande för den fortsatta utvecklingen av reporäntan är inkommande information och hur den förhåller sig till analysen i den nu presenterade inflationsrapporten.

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Claes Berg och Jonas Ahlander kommer att hållas kl. 10.00 i Riksbanken, med ingång från Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

Inflationsrapporten kan beställas från Riksbankens informationscentral fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller hämtas i Riksbankens entré, Malmskillnadsgatan 7.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?