Riksbankens företagsintervjuer: Neddragningar i svagare konjunktur

Datum

Efter ett avvaktande läge under hösten märker nu företagen av en viss nedgång i sin verksamhet. Det visar Riksbankens företagsintervjuer i januari 2012. Mot slutet av fjolåret vek efterfrågan, framförallt inom industrin, och företagen började dra ned sin produktion liksom antalet anställda. Konjunkturläget väntas försämras ytterligare under det kommande halvåret. Den svagare utvecklingen har redan nu gett avtryck på företagens prisplaner och allt färre företag tror sig kunna höja priserna under året.

I september beskrev företagen att man då inte såg några tydliga förändringar på orderingång och produktion men att de var avvaktande inför hösten. Nu anser främst industriföretagen att efterfrågan har fallit och konjunkturläget försvagats. En svagare europeisk efterfrågan tillsammans med en starkare krona har fått tydlig påverkan på exportföretagen.

 

Personalstyrkan anses nu vara något för stor i förhållande till produktion och försäljning och på vissa håll har man redan dragit ner på antalet anställda. Konjunkturutsikterna väntas försämras ytterligare det närmaste halvåret och företagen tror därför att de kommer att behöva dra ner ytterligare på antalet anställda framöver.

 

Riskerna anses vara mycket stora och är framförallt knutna till den statsfinansiella krisen i Europa. Men situationen är inte att likna vid krisen 2008-09. Företagen ser inte att förhållandena på kreditmarknaderna är tillnärmelsevis lika allvarliga som under hösten 2008 och företagen kan nu lösa sina finansieringsbehov även om det blivit dyrare och trögare under den senaste tiden.

 

Fortfarande avser en övervikt av företagen att fortsätta höja sina priser under året men det är en betydligt mindre andel i januari jämfört med andelen i september. Det beror framförallt på den svagare efterfrågan.

 

_______________________________________________

Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med företag inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorerna inför varje penningpolitisk rapport. De största företagen i dessa branscher intervjuas och antalet företag uppgick denna gång till 24 stycken med totalt drygt 200 000 anställda i Sverige (att jämföra med 40 företag med cirka 250 000 anställda i september). Denna rapport redovisar resultatet av dessa intervjuer, vilka huvudsakligen genomfördes under perioden 9/1-20/1 2012.

_______________________________________________

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?