Pressmeddelanden 2002

Datum Rubrik
Penning- och valutapolitik nr 4 2002
Ulrika Bergelv ny chef för internrevisionsavdelningen
Irma Rosenberg ny vice riksbankschef
ECB:s månadsrapport för december 2002
Sveriges direktinvesteringstillgångar i utlandet 1277 miljarder kronor
Tor Jacobson ny chef för forskningsavdelningen
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,75 procent
Svenskt portföljinnehav 2001 - Utländska aktier och räntebärande värdepapper
Bäckström: Perspektiv på åren i Riksbanken
Bergström: Basindustri - Hightech som håller
Persson: Konjunkturbilden omgärdas av risker
Starten av kontanthanteringens nya organisation senareläggs
Det osäkra ekonomiska läget medför minskad motståndskraft i banksystemet
Per Jansson ny biträdande avdelningschef
Förändring av kontanthanteringen i Sverige
Bäckström: Varför lyckades prisstabilitetsmålet?
Fullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2003
Bäckström: Vart går räntan?
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 4,0 procent
Riksbanken ger ut minnesmynt till Astrid Lindgrens minne
Persson: Det aktuella läget för svensk ekonomi
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter våren 2003
Ny chef för IT-avdelningen
Persson: Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Jan Bergqvist utsedd till ny ordförande i riksbanksfullmäktige
Yttrande över betänkandet ”Stabiliseringspolitik i valutaunionen” (SOU 2002:16)
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Allmänhetens förtroende för Riksbanken fortsatt högt
Penning- och valutapolitik nr 3 2002
Heikensten: Finansiella risker bromsar återhämtningen
Nya utnämningar i Riksbanken
Ny chefsjurist i Riksbanken
Bäckström: Återhämtningen i USA central för världsekonomin
ECB:s månadsrapport för september 2002
Falska tusenkronorssedlar
Nyberg: Utveckling i linje med bedömning
Bäckström: What happened to the new economy"?
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Preliminär finansmarknadsstatistik för maj och juni 2002
Stabiliteten är god i den svenska finansiella sektorn enligt IMF
Kommentar av riksbankschefen
Växling med Riksgäldskontoret
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Ny chef för Riksbankens direktionsavdelning
Bergström: Rimligt avvakta ytterligare information
Kronan håller ställningarna mot euron på hemmaplan
Referensränta ersätter diskonto
Lars Heikensten ny riksbankschef Eva Srejber förste vice riksbankschef
ECB:s månadsrapport för juni 2002
Penning- och valutapolitik nr 2 2002
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter hösten 2002
Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent
Riksbanken ger ut minnesmynt till Stockholms 750-årsjubileum
Preliminär finansmarknadsstatistik för mars och april 2002
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden
Nyberg: Positiv utveckling i linje med Riksbankens prognos
Bäckström: Utvecklingen följer i stort tidigare bedömningar
De svenska bankerna visar god motståndskraft mot den låga aktiviteten i ekonomin
Heikensten: Huvuddragen i inflationsbedömningen står sig
ECB publicerar konvergensrapport om Sverige
Sven Hulterströms kommentar till Urban Bäckströms beslut
Riksbankschef Urban Bäckström avgår vid årsskiftet
Sverige publicerar Internationella Valutafondens uttalanden om svensk ekonomi
Nyberg: Internationell uppgång och löneutveckling bakom räntehöjning - sjukfrånvaro ett problem
Mats Galvenius ny chef för avdelningen för marknadsoperationer
Bergström: Riksbanken och svensk ekonomi
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,25 procent
Riksbanken planerar för försäljning av Pengar i Sverige
Bergström: Alltför höga löneökningar äventyrar inflationsmålet
Heikensten: Det ekonomiska läget
Persson: Penningpolitiken och den ekonomiska utvecklingen
Penning- och valutapolitik nr 1, 2002
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,0 procent
ECB:s månadsrapport för mars 2002
Bergström: Oroväckande signaler om löneutvecklingen
Heikensten: Det ekonomiska läget
Disposition av Riksbankens vinst 2001
Inbjudan till presskonferens
Riksbankens årsredovisning 2001
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,75 procent
Bilaga: Beredning, beslut och kommunikation vid valutainterventioner
Beredning, beslut och kommunikation vid valutainterventioner
Heikensten: Låginflationsmiljön har understött tillväxten – fyra exempel
Persson: Gryende optimism om vändning
Heikensten: Inflationen hög men för tidigt ändra bilden
Växling av EU-betalning
Försäljningen av Tumba Bruk
Försäljningen av Myntverket