Penning- och valutapolitik nr 2 2007

Datum

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. Idag publiceras årets andra nummer som innehåller fyra artiklar.

 

I artikeln ”RAMSES – en ny allmän jämviktsmodell för penningpolitisk analys” beskriver författarna hur Riksbankens nya makromodell är uppbyggd och hur den används när Riksbanken gör prognoser för ekonomin och inflationen. RAMSES står för Riksbankens aggregerade makromodell för studier av ekonomin i Sverige. Modellen är vetenskapligt i frontlinjen och bygger på de bästa tillgängliga ekonometriska metoderna. Artikeln är skriven av Malin Adolfson, Stefan Laséen, Jesper Lindé samt Mattias Villani.

 

I artiklarna ”Ökad konkurrens och inflation” och ”Flexibel inflationsmålspolitik – hur ska centralbanker ta realekonomisk hänsyn” av Magnus Jonsson respektive Stefan Palmqvist utnyttjar författarna RAMSES i analysen, vilket ytterligare belyser hur modellen kan användas.

 

Artikeln ”Penningpolitiken i den nya neoklassiska syntesen: en introduktion” av Marvin Goodfriend syftar till att öka förståelsen för det synsätt som ligger bakom RAMSES. I artikeln presenteras grunddragen i de teorier som ligger till grund för denna och liknande modeller. Artikeln publiceras bara i den svenska utgåvan.

 

I artikeln ”Aspects of the relationship between monetary policy and unemployment” av Robert Boije och Karolina Holmberg tittar författarna på vilken roll penningpolitiken har haft för arbetslösheten i Sverige. Artikeln publiceras bara i den engelska utgåvan.

 

Tidskriften finns i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publicerat/Publikationer/Rapporter/Penning- och valutapolitik. Rapporten kan också beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

Kontaktinformation

Eva Stenström, informationssekretariatet, tel. 08-787 02 12

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?