Stefan Ingves får förnyat mandat i Europeiska systemrisknämnden

Datum

Stefan Ingves har omvalts som ordförande för den rådgivande tekniska kom-mittén i Europeiska systemrisknämnden (ESRB) för ytterligare en treårsperiod.

"Jag ser fram emot att fortsatt bidra aktivt i makrotillsynsarbetet på EU-nivå genom att även framöver leda ESRB:s rådgivande tekniska kommitté", säger Stefan Ingves i en kommentar.

 

Stefan Ingves utsågs till ordförande i den rådgivande tekniska kommittén när ESRB bildades 2011. Genom det förnyade ordförandeuppdraget kommer Stefan Ingves även fortsatt att ingå i styrkommittén som förbereder styrelsens sammanträden och övervakar det löpande arbetet. Härutöver är han ledamot av ESRB:s styrelse.

 

ESRB har till uppgift att identifiera finansiella stabilitetsrisker i EU och att utfärda varningar eller rekommendationer vid allvarliga risker. Den rådgivande tekniska kommittén analyserar flertalet av de frågor som finns på ESRB:s agenda och förbereder dem för beslut i ESRB:s styrelse.

 

Stefan Ingves är, sedan 2011, även ordförande för Baselkommittén för banktillsyn som tar fram internationella regler och standarder för banker.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?