Lars Nyberg omvald som direktionsledamot på sex år

Datum

Riksbanksfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen att välja om vice riksbankschef Lars Nyberg som direktionsledamot på en period av sex år. Lars Nybergs mandat löper därmed ut den 31 december 2005.


"Fullmäktige har efter en utvärdering funnit att Lars Nyberg under det gångna året gjort en fullgod arbetsinsats och vi har valt att utse honom på en ny mandatperiod", säger riksbanksfullmäktiges ordförande Sven Hulterström och vice ordförande Johan Gernandt i en gemensam kommentar.


Lars Nyberg utsågs på en mandatperiod på ett år när direktionen tillträdde för knappt ett år sedan. Lars Nyberg är vice riksbankschef och får fortsatt ansvar för beredning av betalningssystemfrågor, Riksbankens bolag och remissfrågor. Han har även internationella uppdrag med inriktning på tillsynsfrågor och systemstabilitet.


Frågor besvaras av:
Sven Hulterström, ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 08 - 786 53 20
Johan Gernandt, vice ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 08 - 670 66 01
Björn Hasselgren, biträdande avdelningschef vid direktionsavdelningen,
tel. 08 - 787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?