Bergström: Risk för konjunkturbakslag

Vid " Frukost på Forum" i Köping och ett kundmöte på Sparbanken Västra Mälardalen på tisdagsmorgonen varnade vice riksbankschef Villy Bergström för att lågkonjunkturen i USA kan bli djupare och längre utdragen än vad som i allmänhet väntas:


"Risken är stor att oro för framtiden drastiskt sänker medborgarnas konsumtion och höjer deras låga sparande, att investeringarna faller tillbaka och att dollarn försvagas påtagligt, därför att utlandet inte längre vill finansiera det gigantiska bytesbalansunderskottet i USA.


Då är fallhöjden stor för dollarn, liksom risken för en påtagligt försämrad tillväxt. Bytesbalansunderskottet är nämligen stort -- nästan 5 % a BNP -- och särskilt stort i relation till USAs begränsade utrikeshandel. Dessa risker underskattas i allmänhet av amerikanska bedömare, som ofta har en optimistisk tro på en mycket kort konjunktursvacka. Så stora obalanser, som de som präglar USAs ekonomi rättas inte lätt till."


Bergström varnade också för att den svenska konjunkturen i ett avseende är lika sårbar som den amerikanska:


"Jämfört med läget i den amerikanska ekonomin, där underskottet i hushållens och företagssektorns finansiella sparande sammantaget hamnade på 7 procent i slutet av förra året, är läget radikalt annorlunda. Sverige har positiv bytesbalans.

Men även i vårt land är hushållssparandet obefintligt eller svagt negativt och vid försämrade framtidsutsikter kan hushållen börja spara som under krisen för tio år sedan. Då riskerar den privata konsumtionen att bromsas upp så mycket att tillväxten avtar mer än önskvärt."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?