Riksbanken fortsätter växla Riksgäldskontorets valutabetalningar i banksystemet under 1999

Riksgäldskontoret skall amortera 25 miljarder kronor (* 5 miljarder) netto på statens skuld i utländsk valuta under 1999. Samtidigt beräknas Riksgäldskontoret betala räntor på valutaskulden motsvarande cirka 20 miljarder kronor 1999.

Riksbanken hanterar nettoamorteringar och räntebetalningar i utländsk valuta med samma metod som använts för dessa betalningar under 1997 och 1998. Nettoamorteringar och räntebetalningar motsvarande totalt cirka 45 miljarder kronor kommer att växlas i banksystemet under 1999. Det totala beloppet är således lika stort som under innevarande år. Transaktionerna genomförs varje valutadag mellan kl. 8.30 och 8.45. Riksbanken kommer att fördela transaktionerna jämnt över tiden.

Växlingarna sker genom de institut som har tecknat primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden. Riksbanken avser att behandla dessa transaktioner med fullständig öppenhet.


Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Richard Gröttheim, avdelningschef, tel. 08-696 68 01
Tomas Thyblad, chefhandlare, tel. 08-696 68 18.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?