Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005

Datum

Värdet av svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade under 2005 med 246 miljarder kronor jämfört med 2004. Även värdet av utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade, med 61 miljarder kronor. Det visar Riksbankens årliga undersökning av direktionsinvesteringstillgångar i Sverige och i utlandet som publiceras idag.

Värdet på de svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet uppgick vid årets slut till 1 625 miljarder kronor. De svenska företagens största tillgångar värdemässigt finns i Finland och USA och tillgångsökningen skedde främst för branscherna kemi, läkemedel, transport och kommunikation.

Värdet av de utländska direktinvesteringarna i Sverige uppmättes till 1 363 miljarder kronor förra året. Undersökningen visar att det är företag från USA och Nederländerna som har de största direktinvesteringstillgångarna i Sverige. Värdet av direktinvesteringstillgångarna i Sverige ökade främst inom branscherna kemi, läkemedel och energi.

Avkastningen på svenska direktinvesteringar i utlandet uppgick till 178 miljarder kronor förra året en ökning med 38 miljarder kronor jämfört med 2004. Avkastningen på utländska direktinvesteringar i Sverige ökade med 15 miljarder kronor jämfört med 2004 och uppgick till 87 miljarder kronor.

En fullständig rapport finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se under Statistik, Betalningsbalans, Undersökningar.

Kontaktinformation

Avdelningen för penningpolitik, Ryan Loesch 08-787 08 20, Gunnar Blomberg 08-787 01 46

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?