Riksbanken ökar storleken på den penningpolitiska repan

Riksbanken kommer under cirka en månads tid att köpa kronor till ett värde av 5 miljarder kronor på valutamarknaden för att öka volymen på den veckovisa utlåningen till bankerna (”repan”). Åtgärden har inga konsekvenser för Riksbankens penningpolitiska överväganden. Valutaaffärerna kommer att ske med de institut som har primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden.


Till följd av en lägre efterfrågan på sedlar och mynt under det senaste året har storleken på den veckovisa utlåningen till bankerna minskat. Den uppgick i juni till cirka 1 miljard kronor.


För att undvika att utlåningen minskar ytterligare har Riksbanken beslutat att sälja utländsk valuta och köpa kronor till ett värde av 5 miljarder kronor. Det kommer att ske genom dagliga transaktioner på valutamarknaden under en månads tid från och med 8 september. Genom Riksbankens köp av kronor ökar bankernas behov av att låna kronor i motsvarande mån.


Transaktionerna kommer att fördelas jämnt över tiden och ske med de institut som har primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden.


Riksbanken styr dagslåneräntan genom att bestämma räntevillkoren när bankerna antingen lånar eller placerar pengar hos Riksbanken. Det spelar ingen roll för Riksbankens möjligheter att styra räntan huruvida bankerna lånar eller placerar i Riksbanken. Däremot finns det vissa praktiska skäl att undvika att hamna i en situation där storleken på den penningpolitiska repan är nära noll. 
 

Kontaktinformation

Per Kvarnström, funktionsansvarig, enheten marknadsanalys och operationer, tel. 08-696 68 16

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?