Riksbanksfullmäktiges kommentar till Kristina Perssons beslut

Datum

”Jag vill tacka Kristina Persson för hennes förtjänstfulla insatser för Riksbanken, framför allt arbetet med att skapa förståelse för bankens verksamhet i samhället men också för hennes engagemang för internationella frågor”, säger riksbanksfullmäktiges vice ordförande Johan Gernandt i en kommentar.


Riksbanksfullmäktige kommer efter riksdagsvalet då ett nytt fullmäktige ska väljas att inleda arbetet med att utse en ny ledamot som ska tillträda den 1 maj 2007.


Reglerna som gäller för en avgående direktionsledamot är följande: Enligt 3 kap. 1 § riksbankslagen får en ledamot av direktionen efter avslutat uppdrag under ett år inte utan fullmäktiges medgivande inneha viss anställning eller uppdrag. Enligt förarbetena till lagen bör ledamöter i direktionen under en tid av högst ett år avstå från att inneha uppdrag eller anställning där kunskaper kan missbrukas. För att undvika en alltför stel tillämpning av bestämmelsen kan fullmäktige förkorta den tid under vilken en direktionsledamot inte får ha annan tjänst. Under karensperioden erhåller direktionsledamoten full lön för anställning utan tjänstgöringsskyldighet, dock med avräkning för eventuell inkomst av annan tjänst under tiden.

Kontaktinformation

Johan Gernandt, vice ordförande riksbanksfullmäktige, tel. 08-670 66 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?