Sverige stöder Brasiliens reformprogram

Brasilien har idag offentliggjort ett ekonomiskt reformprogram, som utarbetats i samråd med Internationella valutafonden (IMF). Avsikten är att komma tillrätta med landets ekonomiska problem, som delvis är en följd av den internationella finansiella krisen. Samtidigt ställer det internationella samfundet omfattande resurser till landets förfogande. Det rör sig om ett finansiellt stödpaket på sammanlagt ca 40 miljarder dollar eller ca 320 miljarder kronor.

G-10-länderna, där Sverige ingår, jämte ett antal andra länder utlovar inom ramen för detta paket bilaterala lån på upp till 14,5 miljarder dollar (ca 116 miljarder kronor). Sveriges del är på 300 miljoner dollar (ca 2,4 miljarder kronor). Dessa lån ges av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) i Basel med garanti från de deltagande ländernas centralbanker. Eftersom en sådan garanti faller utanför Riksbankens ordinarie verksamhet, har Riksbanken begärt statsgaranti för denna del av insatsen. Regeringen har för avsikt att föreslå riksdagen att statsgaranti utfärdas.

Därtill förutses – också inom ramen för paketet - en betydande del av IMFs utlåning till Brasilien komma att refinansieras inom ramen för ett nytt avtal mellan IMF och en grupp medlemsländer, New Arrangements to Borrow (NAB). Något formellt beslut om detta har ännu inte fattats. Sverige är genom Riksbanken part av detta avtal och har för avsikt att delta i refinansieringen.

Ytterligare information lämnas av Internationella sekretariatet:

Christina Nordh Berntsson, avdelningschef, tel. 08-787 01 56; 070 – 589 98 98.
Margareta Forselius, ekonom, tel. 08-787 01 70.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?