Kronan håller ställningarna mot euron på hemmaplan

Kronans ställning i Sverige har inte påverkats av eurointroduktionen. Euroanvändningen i det svenska samhället är begränsad men ökar långsamt. Euron är dock en viktig utländsk valuta för svenska företag och finansiella institut som är verksamma i utlandet. Det framgår av Riksbankens uppföljning av euroutvecklingen i "Euron i den svenska finansiella sektorn - erfarenheter av sedel och myntutbytet i euroområdet - lägesrapport 8" som publiceras idag. 


I rapporten beskrivs även erfarenheterna av sedel- och myntutbytet i euroområdet. Paralleller dras till svenska förhållanden och erfarenheterna av sedel- och myntutbytet i främst Finland, Nederländerna och Irland beskrivs."Erfarenheterna har visat sig vara goda och sedel- och myntutbytet har avlöpt utan större problem eller störningar på samhällsekonomin", framhåller vice riksbankschef Eva Srejber. "Tack vare att olika länder valt olika lösningar finns många positiva förebilder vid ett eventuellt svenskt deltagande i valutaunionen. Riksbankens förberedelser inför ett eventuellt utbyte av sedlar och mynt anpassas nu till de erfarenheter som vunnits."

Introduktionen av euron har påskyndat framväxten av en gemensam kapitalmarknad inom euroområdet. Svenska finansiella företag och den svenska finansmarknaden i stort möter hårdare konkurrens och enklare eurofinansiering. Handelssätt, marknadsplatser och system för betalningsöverföring är tre områden som nu genomgår stora förändringar mot en sameuropeisk struktur.

I Sverige är det främst bankerna som står för euroanvändningen, euron utgjorde cirka 9 procent av bankernas totala balansomslutning i december 2001. Vare sig svenska hushåll eller mindre och medelstora företag i Sverige använder emellertid euron i någon större utsträckning.

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Ytterligare frågor om rapporten besvaras av andre vice riksbankschef Eva Srejber, tel. 08-787 06 73, Johan Pontén, tel. 08-787 01 62 eller Björn Hasselgren, tel. 08-787 04 72.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?