Riksbanken föreslår att 50-öringen avskaffas

Datum

Riksbanken föreslår riksdagen att 50-öresmyntet upphör att vara lagligt betalningsmedel efter den 30 september 2010.


Riksbankens statistik tyder på att 50-öringen alltmer sällan används som betalningsmedel. Enligt en undersökning som Riksbanken gjort bland allmänheten anser två av tre att myntet inte längre behövs. Även handeln vill att myntet avskaffas.

Om 50-öringen försvinner blir 1 krona lägsta myntvalör, men räkneenheten ”öre” kommer att finnas kvar.

Elektroniska betalningar med exempelvis kort påverkas inte om 50-öresmyntet avskaffas. Kontanta betalningar måste däremot avrundas till närmaste krontal i stället för, som idag, till närmaste 50 öre. Riksbanken föreslår därför att riksdagen ändrar lagen om avrundning samtidigt som 50-öringen blir ogiltig.

Ett borttagande av 50-öringen bedöms inte påverka konsumentprisindex (KPI), som är Riksbankens mått på inflation. Skälet är att KPI beräknas på oavrundade priser.

Efterfrågan på andra mynt bedöms inte påverkas i någon större utsträckning. Kostnaderna för inköp och hantering av mynt minskar därför.

Sista dag för att betala med 50-öresmyntet föreslås bli den 30 september 2010. Under en tid därefter kommer det att gå att lösa in mynten i bank.

Beslut om att ogiltigförklara 50-öringen fattas av riksdagen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?