Stabiliteten tillfredsställande trots oron på de internationella finansmarknaderna

Stabiliteten i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande trots oron på de internationella finansmarknaderna och trots att fastighetspriserna stiger på ett sätt som påminner om utvecklingen i slutet av 1980-talet. Det skriver Riksbanken i sin andra finansmarknadsrapport för i år, som presenteras idag.

Tillväxten i bankernas utlåning till hushåll är förhållandevis stark, men knappast omotiverat hög med hänsyn till konjunkturläget och hushållens betalningsförmåga. Tillväxten i bankkoncernernas utlåning till företagssektorn är måttlig och ser därför inte ut att innebära en stabilitetshotande riskuppbyggnad. Samtidigt stiger fastighetspriserna förhållandevis kraftigt. Detta behöver dock inte medföra problem för bankerna, eftersom prisutvecklingen i förhållandevis stor utsträckning kan förklaras av fundamentala faktorer. Fastighetssektorn är dock det område där indikatorerna på riskuppbyggnad ställer krav på skärpt uppmärksamhet.

Den svenska banksektorn har jämförelsevis små exponeringar mot länder med finansiella problem, även om kreditförlusterna har ökat under tredje kvartalet i år. Risken för att den svenska banksektorn ska få mer betydande problem med kreditförluster i problemländer är därför inte stor, åtminstone inte så länge krisen inte sprider sig.

Ett större problem kan vara svenska bankers exponeringar i finansiell handel mellan banker. Motparts- och avvecklingsrisker är de risker som här väger tyngst. Det är genom dessa som problem i en bank via betalningssystemet kan sprida sig till andra banker. De svenska bankerna riskerar att göra allvarliga förluster om någon av deras mer betydande motparter får problem, och det är kanske en större risk att svenska banker drabbas av den internationella finanskrisen på detta sätt, än genom direkta exponeringar i problemregionerna.

I rapporten beskrivs också hur Riksbanken ser på sin roll när det gäller hanteringen av år 2000-problemet i den finansiella sektorn.

En presskonferens med riksbankschef Urban Bäckström, vice riksbankschef Stefan Ingves och Martin Andersson, chef för enheten för finansiella system, hålls idag kl. 13.00 på Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7.

Presslegitimation krävs.

Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]),
fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?