Kommentar av riksbankschefen

"På förekommen anledning vill jag klargöra att jag inte fått någon förfrågan - officiellt eller inofficiellt - om uppdrag med partipolitisk anknytning såsom antytts de senaste dagarna. Riksbankens ställning som oberoende och självständig institution är mycket viktig för mig och banken som helhet och får inte ifrågasättas. Jag tycker därför att det är både trist och olustigt att bli indragen i valdebatten på sätt som skett genom tidningsintervju och pressmeddelande."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?