Anders Kragsterman ny biträdande avdelningschef vid avdelningen för finansiell stabilitet

Datum

Riksbankens direktion utsåg vid dagens sammanträde Anders Kragsterman till biträdande avdelningschef vid avdelningen för finansiell stabilitet. Han tillträder tjänsten under hösten 2004.

 

Anders Kragsterman arbetar för närvarande på SEB inom Group Credits. Han har sedan mitten av 1990-talet varit en av de ledande befattningshavarna i metodutvecklingen och implementeringen av SEB:s kvantitativa riskmodeller.

Kontaktinformation

Martin Andersson, chef avdelningen för finansiell stabilitet,
tel. 08-787 04 78

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?