Ny 50-kronorssedel introduceras 22 mars

Datum

Riksbanken beslutade i somras att återinföra 50-kronorssedeln med nytt format och nytt utseende. Nu på fredag 22 mars introduceras den nya sedeln.

Porträttet på sedelns framsida föreställer Jenny Lind. På baksidan finns en bild av en silverbasharpa, dess tonförråd och samt en del ur ett partitur av Sven-David Sandström: "Bilder för slagverk och orkester".

1992 slutade Riksbanken att ge ut den gamla 50-kronorssedeln i samband med att 20-kronorssedeln introducerades. Anledningen till att sedeln nu återinförs är att efterfrågan från köpmannaorganisationer och allmänheten inte avtagit med tiden.

De närmaste åren sker ytterligare två större förändringar i den svenska sedelserien.

Under 1997 kommer en ny mindre 20-kronorssedel att introduceras. Den blir lättare att skilja från övriga sedlar än dagens 20-kronorssedel genom att den görs i ett mindre format och med en annan färg.

Som Riksbanken tidigare aviserat (Pressmeddelande nr 43, 6 december 1996) har riksdagen nu fattat beslut om att vissa äldre sedlar upphör vara lagliga betalningsmedel vid utgången av 1998.

Riksbanken avser att vara generös vid prövning om sedlar ska lösas in efter den 31 december 1998. För detta fordras dock särskilda skäl.

Beslutet har fattats för att underlätta allmänhetens kunskap om vilka sedlar som är giltiga. Sedlarna som blir ogiltiga är:

  • 1 000-kronorssedeln med porträtt av Karl XIV Johan,
  • 100-kronorssedeln med porträtt av Gustav II Adolf,
  • 50-kronorssedeln med porträtt av Gustav III,
  • 10-kronorssedeln med porträtt av Gustav VI Adolf,
  • 10-kronorssedeln som trycktes 1968 med anledning av 300-årsjubileet av Sveriges riksbank,
  • 5-kronorssedeln med porträtt av Gustav Vasa samt
  • den blå 500-kronorssedeln i den nya sedelserien.

Ytterligare upplysningar lämnas av Per-Olof Arevik, tel. 08-787 04 84 eller Mats Nilsson, tel. 08-787 04 85.

Färgdia av 50-kronorssedeln och en presentationsbroschyr om den nya 50-kronorssedeln kan beställas från Riksbankens informationscentral (fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00) eller hämtas i Riksbankens entré, Malmskillnadsgatan 7.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?