Björn Hasselgren ny biträdande avdelningschef vid direktionssekretariatet

Björn Hasselgren har idag förordnats till biträdande avdelningschef vid direk-tionssekretariatet från och med den 1 januari 1999. Direktionssekretariatet förstärks därmed i samband med införandet av den nya ledningsorganisationen i Riksbanken.

Björn Hasselgren kommer bland annat att leda och samordna Riksbankens stöd till direktionens och riksbanksfullmäktiges sammanträden samt i övrigt biträda riksbanksledningen.

Björn Hasselgren har tidigare varit verksam som biträdande avdelningschef inom avdelningen för finansiell statistik och inom den tidigare finansmarknadsavdelningen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?