Auktion avseende lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat senareläggs

Datum

Riksbanken har beslutat att senarelägga den tidigare utannonserade auktionen i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat från onsdagen den 3 december till fredagen den 5 december. Beslutet har fattats med hänsyn till att det penningpolitiska beslutet kommer att publiceras torsdagen den 4 december.

 
Minimiräntan i auktionen den 5 december är reporäntan plus 0,4 procentenheter. Det maximala lånebeloppet är 40 miljarder kronor.


En penningpolitisk motpart som önskar delta i auktionen den 5 december måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast tisdagen den 2 december, kl. 15:00. Sådan anmälan behöver dock inte göras om anmälan redan gjorts till den tidigare annonserade auktionen den 3 december.


Anmälan om deltagande i programmet lämnas senast fredagen den 5 december kl.12:00 om ingen sådan anmälan lämnats tidigare. Likviddag är torsdagen den 11 december. Förfallodag är tisdagen den 10 mars 2009.


Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?