Riksbanken erbjuder lån till fast ränta

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att erbjuda lån till bankerna till fast ränta med en löptid på 12 månader. Detta bör bidra till lägre finansieringskostnader för bankerna och lägre räntor för företag och hushåll.


Riksbanken har gjort bedömningen att kompletterande åtgärder behövs för att penningpolitiken ska få avsedd effekt.


Riksbankens penningpolitiska motparter erbjuds lån genom ett auktionsförfarande den 13 juli. Minimiräntan för auktionen blir reporäntan med ett påslag på 0,15 procentenheter. Den erbjudna lånevolymen är 100 miljarder kronor med likviddag den 15 juli 2009. Löptiden på lånet är 350 dagar, det vill säga cirka 12 månader.


Mer information om villkoren för utlåningen kommer att publiceras den 9 juli 2009 på Riksbankens webbplats.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?