Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,5 procent

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att höja reporäntan till 4,5 procent. Inflationen har fortsatt att stiga i Sverige och är nu på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet. Under året kommer reporäntan att behöva höjas ytterligare ett par gånger för att hindra att den höga inflationen biter sig fast. Med en högre reporänta avtar inflationen och är på ett par års sikt nära målet 2 procent. Resursutnyttjandet faller men väntas vara normalt i slutet av prognosperioden.

Hög inflation

Inflationen har stigit kraftigt och är på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet. Att inflationen är hög beror främst på att världsmarknadspriserna på energi och livsmedel ökat kraftigt. Men även ett allt högre inhemskt resursutnyttjande de senaste åren har bidragit till stigande inflation. Samtidigt är inflationsförväntningarna fortsatt höga.

Konjunkturen mattas

Resursutnyttjandet är fortfarande något högre än normalt. Men tillväxten både här och i omvärlden dämpas. En orsak är den internationella finansiella oron som pågått sedan förra året. Det går fortfarande inte att säga när läget på de finansiella marknaderna normaliseras.

Konjunkturen fortsätter att dämpas framöver och läget på arbetsmarknaden mattas. Riksbankens bedömning är att resursutnyttjandet är normalt i slutet av prognosperioden.

Högre reporänta

Penningpolitiken har som uppgift att stabilisera inflationen. De kraftiga prisuppgångarna på livsmedel och olja riskerar att leda till att andra priser stiger för snabbt. Riksbankens bedömning är därför att räntan behöver höjas nu och ytterligare ett par gånger under året för att föra tillbaka inflationen mot målet på ett par års sikt.

Men osäkerheten i bedömningen är stor. Reporäntan kan bli lägre om råvarupriserna faller eller om oron på de finansiella marknaderna fördjupas. Det motsatta kan bli fallet om det höga inflationstrycket består. Hur penningpolitiken kommer att utformas beror därför på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

Prognos för inflation och BNP

Årlig procentuell förändring

 

2007

2008

2009

2010

KPI

       2,2 3,9 (3,5) 3,5 (2,8) 2,3 (2,3)

BNP

2,7 (2,6) 2,1 (2,6) 1,2 (1,8) 2,7 (2,8)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska uppföljningen i april 2008 anges inom parantes.
Källor: SCB och Riksbanken

Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

 

sep-08

sep-09

sep-10

sep-11

KPI

4,6 (3,8) 3,0 (2,6) 2,2 (2,2) 2,1

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska uppföljningen i april 2008 anges inom parantes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

2 kv 2008

3 kv 2008

4 kv 2008

3 kv 2009

3 kv 2010

3 kv 2011

Reporänta

4,25 4,5 (4,3) 4,8 (4,3) 4,9 (4,3) 4,6 (4,3) 4,4

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska uppföljningen i april 2008 anges inom parantes.
Källa: Riksbanken

Protokollet från direktionens penningpolitiska sammanträde publiceras den 16 juli. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 9 juli.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?