Irma Rosenberg lämnar Riksbanken vid årsskiftet

Datum

Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg lämnar Riksbanken den sista december då hennes mandatperiod löper ut. Irma Rosenberg har varit ledamot av Riksbankens direktion sedan 1 januari 2003 och har nu meddelat riksbanksfullmäktige att hon inte ställer upp för omval som direktionsledamot.

 

”Det har varit sex mycket spännande och lärorika år. Ytterligare viktiga steg har tagits för att öka öppenheten och att vidareutveckla Riksbankens sätt att arbeta med penningpolitik och finansiell stabilitet. Det har känts som en stor förmån att ha fått förtroendet att delta i det arbetet. Det har varit en stor inspirationskälla med så mycket kunniga och engagerade medarbetare och kollegor. Jag kommer att sakna min arbetsplats. Men min mandatperiod går nu ut och med tanke på min ålder har tiden kommit för att kunna ägna mer tid åt familj, vänner och fritidssysselsättningar”, säger Irma Rosenberg.

 

”På riksbanksfullmäktiges vägnar tackar vi Irma Rosenberg för mycket värdefulla insatser för Riksbanken och svensk ekonomi under många år. Irma har med stor kraft, tyngd och sina personliga egenskaper bidragit till att utveckla hela det penningpolitiska analysarbetet på Riksbanken. Irma Rosenbergs mandatperiod går ut vid årsskiftet och fullmäktige har nu gott om tid för processen med att utse en ny direktionsledamot”, säger fullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky i en gemensam kommentar.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?