Mats Galvenius ny chef för avdelningen för marknadsoperationer

Riksbankens direktion utsåg idag Mats Galvenius till ny chef för avdelningen för marknadsoperationer. Han efterträder Christina Lindenius som lämnar banken för att bli finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet.

Mats Galvenius har sedan 2001 varit biträdande chef för avdelningen för marknadsoperationer. Han arbetade dessförinnan som rådgivare åt Sirkka Hämäläinen i ECBs direktion.

Mats Galvenius är civilekonom. Han tillträder som chef för avdelningen för marknadsoperationer den 5 augusti.

Ytterligare information lämnas av:
Kristina Persson, vice riksbankschef, tel. 08-787 07 11.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?