Inrättar forskningsavdelning med Anders Vredin som chef

Datum

Riksbanken har i dag beslutat att fr.o.m. den 1 januari 1997 inrätta en forskningsavdelning. Avdelningen ska ha till uppgift att utveckla metoder för analys av frågeställningar av betydelse för Riksbankens verksamhet, främst inom det nationalekonomiska området.

Till chef för avdelningen har Riksbanken utsett Anders Vredin.

Anders Vredin, född 1957, är docent i nationalekonomi och har sedan 1992 en doktorstjänst vid Handelshögskolan i Stockholm.
Anders Vredin är ledamot av Ekonomiska rådet samt ingick i EMU-utredningen. Han har en bred produktion av artiklar bakom sig inom ämnesområdena makroekonomi och penningpolitik.

"Anders Vredin är en av Sveriges mer framstående ekonomer på områden som är intressanta för Riksbanken. Han är också en god pedagog och hans intresse av ekonomisk-politiska fråge- ställningar är väl dokumenterat. Vi är mycket glada över att kunna knyta honom till oss", säger riksbankschef Urban Bäckström i en kommentar.

Ytterligare information lämnas av:
Michael Wallin, tel. 08-787 04 18
Anders Vredin, tel.08-736 90 00

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?