Bankernas in- och utlåningsräntor sänktes i snitt med 3,7 procentenheter under 1996

Bankerna sänkte i genomsnitt både in- och utlåningsräntan med 3,7 procent-enheter under 1996. Under samma period sjönk räntan på sexmånaders statsskuldväxlar med 4,5 procentenheter. Det visar Riksbankens undersökning av bankernas genomsnittliga in- och utlåningsräntor per 31 december 1996.

Bankernas inlåningsränta var 2,5 procent och utlåningsräntan var 7,4 procent.
Utlåningsräntan på samtliga lån i bostadsinstituten var 9,4 procent, en sänkning med 1,2 procentenheter från 31 mars 1996 (då bostadsinstitutens räntor undersöktes för första gången).

Den sammanvägda räntan på samtliga lån i bankerna och bostadsinstituten var 8,8 procent per den sista december 1996. Allmänhetens genomsnittliga räntekostnad har sedan mars 1996 minskat med 1,7 procentenheter. Den undersökta kreditvolymen utgör cirka 85 procent av kreditinstitutens totala utestående lån till allmänheten i svenska kronor.

Undersökningen kan hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11, eller beställas från informationscentralen; fax: 08-787 05 26, tel. 08- 787 01 00.

Ytterligare information lämnas av:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38
Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?